Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

  Bilderbergenes hemmelige møter vil ikke at du skal få innsyn i hva som foregår her er franske dokumenter som viser norske navn du bør kikke nøye på.

 • Folkeaksjonen på ny frisk.

  Her er folkeaksjonen i gang med et nytt opptak hos EVS i Oslo. Det er Frank Kaleb Jansen som er programleder.

  Folkeaksjonen vil informere det norske folk om de stortingspolitikere som har bedratt det norske folk i over 30 år inne på Stortinget. (hemmelig stortingsgruppe europabevegelsen) Som på denne måten har den største "stortingsgruppen" inne på stortinget og arbeider for å legge ned vår Grunnlov, vårt land og samtlige rettigheter. Folket i Norge har lov til å gå til ytterligheter for å berge landet når slikt som dette skjer. Det er folkets soleklare rett i hht Grunnloven.

  Disse politikerne har liten lyst å ta inn over seg det gale de har gjort mot land og folk, hvor de går ut mot Folkeaksjonen med sin blanke løgn og forteller at samtlige folk som stemmer JA til EU å være landsforrædere. Dette har FME aldri sagt eller ment.

  Det vi har sagt er at stortingspolitikere som er med i Europabeveglsen og som har avlagt en ed på å følge Norges Grunnlov, bryter med sin ed ved å samarbeide med en utenforstående organisasjon som har som mål å legge ned nasjonal-staten. I følge Norges Grunnlov og Straffelovens §83 rammes de av denne landsforræderiparagrafen. Det er altså ikke vi som mener dette, vi bare henviser til hva loven sier om slike rettsstridige handlinger utført av våre folkevalgte.

  Ikke nok med at de har bedratt det norske folk i mange år, nå skal de samme politikerne prøve å lure seg unna bedraget ved å fortelle folket løgner om FME, at vi er ekstreme og kaller folket landsforrædere. Nå skal de bløffe folket enda en gang, og for å få "renvasket seg" så lyver de om FME. Dette vil vi ut med til hele folket i Norge. Sannheten skal ut. UD- sjef Bjarne Lindstrøm var primus motor for å innføre eu-direktivene i dølgsmål inne i fagdepartementene uten stortingets viten.

  I dette bedraget, ved å ha vært og fortsatt er medlem i en hemmelig organisasjon inne på Stortinget vil de bruke alle mulige knep for å prøve å skremme folket ved å advare de mot oss- "ekstremistene" i FME.

  Dette uten at FOLKET har fått noen viten om hva disse Bilderbergerne driver på med i hemmelige møter mot vår konstitusjon, land og folk.

  Til dette får de hjelp av Akersgata og resten av avispressen i Norge.
  Avisene tier om disse møtene og skriver overhodet ikke noe negativt om bankerått tilstandene i EU, som faktisk er et konkursbo. Klikk her

  Dette fordi Europabevegelsens stortingsgruppe som dette handler om inne på Stortinget har innført pressestøtten den 8. mai 69. Samme dagen som de dannet egen stortingsgruppe.

  Er ikke det et landsforræderi de gjør seg skyldig i? Quisling var en ærlig person, men han ble skutt for sine edle motiver etter krigen. De andre som hyllet nazismen fikk ingen straff. Hvilket krigsoppgjør var dette?

  Det er i følge vår Grunnlov ulovlig å ha stortingsgrupper som ikke er tilknyttet noe registrert lovlig parti inne på Stortinget.

  Derfor har lover som er blitt innført etter 1969 ingen gyldighet i Norge og kan ansees som døde og maktesløse overfor alle nordmenn. Nettopp fordi disse lovene ikke er innført i åpenhet mot folket, men i hemmelige møter som ikke har tillatelse å være inne på Stortinget.


  Disse endringer skal folket få avgjøre, og uansett skal de i tillegg offentliggjøres ved trykken som det står i Grunnloven, og siden stemmes over i det tredje storting.

  Men de vil ikke erkjenne at de har brutt sin ed, lojalitet og tillitt til det norske folk ved å inngå en hemmelig avtale om å legge ned den norske nasjonalstaten bak nordmenns rygg.

  Dette er enkelt og greit et LANDSFORRÆDERI mot land og folk. Vi ønsker å fortelle det norske folk at nådetiden er forbi. Vi vil at nordmenn tar dette inn over seg og gjør seg opp en mening om hvilket parti de ønsker å stemme inn på det neste Storting, høsten 2005.

  Det må i så fall være et nei til EU parti, fordi folket allerede har sagt nei til EU hele to ganger.
  I dag har vi bare Demokratene som har programfestet nei til EU i sitt partiprogram. Kristent Samlingsparti er også et nei-parti som er registrert utenfor Stortinget.

  Fra venstre ser vi FME i studio med Lars Rønbeck, Bjørgulf Mortensen, Øyvind Aarsnes og Frank Kaleb Jansen. Vi ble meget godt mottatt i studioet.

  Europabevegelsens ulovlige stortingsrepresentanter, 140 stykker skal ut av Stortinget!

  Hilsen

  FME

  Da Vidkun Quisling stod for Eidsivating Lagmannsrett i 1945, anklaget for Høyforræderi, sa han i sin forsvarstale at "retten måtte ta hensyn til hans idealistiske motiver, i det han forsøkte å få Norge inn i en EUROPEISK UNION..."

  Vidkun Quisling ble dømt og skutt for sine IDEALISTISKE MOTIVER, i tråd med straffelovens § 83. Straffelovens § 83 kalles derfor også for Landsforræderiparagrafen.

  Det burde derfor være duket for et nytt Landssvikoppgjør med Europabevegelsen på tiltalebenken. Europabevegelsens idealistiske motiver er ikke mindre alvorlige enn Quislings. Motivene har bare fått en annen innpakning. Se derfor våre redegjørelser om Europabevegelsens rettsstridige virksomhet i og utenfor vårt Storting.


  Kystpartiet ble ved årets landsmøte kuppet av Waage fra krf. Da Bastesen inngikk et forlik med kuppmakeren om å ta plassen som nestformann i KP enda han ikke sto for valg i år. DET er jo meget oppklarende å se hva som skjer i KP? Dette partiet kan ikke lenger sees på som "Kystens parti" etter Waages inntreden, fordi han har gått ut og sagt at han vil samarbeide med rød/grønt alternativ på stortinget. ALLE vet jo at det betyr JA til EU.

  Stoltenberg og AP er "uspiselig", og dette gjelder også SV.
  Hvis ikke "kabalen" går i nei-favør ved høstens stortingsvalg, er Norge fortapt til landsforræderne på Stortinget!

  Husk, stem nei til EU!


  Nestleder FME

  Bjørgulf Mortensen  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 14. Feb 2014 11:53:35 PM http:/www./landsforræderi.no