Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Et historisk bedrag.

  Grunnlovsendringsforslag sommeren 2000

  Sommeren 2000 utarbeidet Erna Solberg tre grunnlovsendringsforslag som gikk ut på å forandre Grunnlovens § 93 fra 3/4 til 2/3 for lettere å få flertall i Stortinget for innmeldelse i EU.
  I praksis vil det si fra 75% til 67,7 % færre representanter.
  Det betyr at det blir 13 representanter færre "lettere" for å få flertall på Stortinget til å bringe Norge inn under fremmed herredømme.

  Disse tre grunnlovsendringsforslagene er ikke blitt kunngjort ved trykken som Grunnloven helt klart sier. Å kunngjøres i trykken, betyr at dette skal gjøres kjent for hele folket. En samlet rikspresse har ikke gjort dette kjent for folket. Pressen er med sitt fravær med på å bidra til at det norske folk blir "ført bak lyset" og bedratt. Fme har helt siden oppstarten 1. Januar opplyst samtlige stortingsrepresentanter via åpen E-post om at Erna Solbergs grunnlovsendringsforslag strider imot Grunnlovens ånd og prinsipper.

  § 93 i Grunnloven sier at Norge bare kan avgi suverenitet på et saklig begrenset område, og da er det ikke vanskelig å forstå hvorfor de vil holde dette skjult for hele folket, fordi der ikke finnes hjemmel i loven for dette. Bedraget er fullbyrdet ved å bidra å bringe Norge under et fremmed herredømme.

  Straffelovens §83 sier helt klart og tydelig: "Den som rettsstridig forsøker å bringe Norge under fremmed herredømme straffes med hefte eller med fengsel fra 8 til 21 år.

  Det er i høyeste grad rettsstridig å forbryte seg imot Grunnlovens ånd og prinsipper, også når det skjer i dølgsmål. Dette hersker det derimot ingen tvil om.

  Grunnlovsendringsforslaget til Erna Solberg ble forkastet med stort flertall i Stortinget den 7. Juni 2004, etter at Folkeaksjonen truet med politianmeldelse dersom det skulle bli flertall for forslaget. Folkeaksjonens arbeide har tydeligvis "båret frukter". Nå bør "Jern" Erna forandres til fjern "Erna". Høyre stemte for dette forslaget. Etter det FME forstår er det grunnlag for å vurdere en riksrettssak mot dem som har stemt ja til dette forslaget.

  Bedrag ll

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no