Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Blåmandag for Høyre og Erna!

  "Jern" Erna ble til "fjern" Erna!

  I dag mandag den 7. juni 2004 ble det altså Blå-mandag i Stortinget for Høyre og Erna Solberg.
  Uttrykket "Jern Erna" bør nå endres til "Fjern Erna".
  Høyre og "Fjern Erna" led et historisk politisk nederlag i Stortinget ved at deres grunnlovsendringsforslag til endring av grunnlovens § 93 ble forkastet med stort flertall.

  At saken i dag ikke har vært debattert i riks-media med et eneste ord, forstår vi veldig godt. Et samlet riksmedia har helt målbevisst siden forslaget ble innlevert for 4 år siden, unnlatt å informere folket om saken. Stikk i strid med Grunnloven som sier at slike forslag skal gjøres kjent ved trykken. "Fjern Ernas" begrunnelse for sitt grunnlovsendringsforslag var å gjøre det lettere å få Norge innlemmet i EU. Folkeaksjonens målbevisste arbeid har ved dette vedtaket endelig båret frukter. Hvor lenge Erna Solberg blir sittende som Høyreleder, gjenstår å se.

  Vi takker alle som på sin måte har støttet oss i denne saken.

  Med aller beste hilsener fra

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap http://landsforraderi.123webhotell.no

  Øyvind Aarsnes
  Bjørgulf Mortensen
  Lars Rønbeck

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap ble startet den 1. januar 2004. Vi håper dere kan gå inn på sidene våre og orientere dere om hva vi arbeider med.
  Ingen andre i Norge har tatt tak i problemet slik vi har gjort. Det er heller ingen som har motsagt oss i vårt arbeid med unntak av vanlig usaklig journalistisk sverting.

  Vi mener å ha satt fingeren direkte i navlen på det som er og har vært problemet her i landet de siste 35 år. Problemet er og har vært Europabevegelsen.

  Europabevegelsen har styrt all politikk i Norge i denne tids-epoken. Hvor stor "tyngde" av de politiske partiers programmer gjennom de siste 35 år kan vi se avspeilet i det norske samfunn? Hvor meget av Europabevegelsens politikk og visjoner kan vi imidlertid se i samme tidsperiode?

  Den 7.mai 1969 gikk Europabevegelsen hen og avholdt et konstituerende møte i selve stortingsbygningen hvor de dannet sin egen stortingsgruppe.

  For å ha stortingsgruppe må man være et parti. Men Europabevegelsen har i denne perioden opptrått som et "politisk parti" i vårt Storting.
  Med andre ord kan vi si at det største partiet på Stortinget i dag heter "Europabevegelsen".

  Vår målsetting er bl.a. å få fjernet Europabevegelsen fra det Norske Storting ved valget i 2005. Klarer vi det, har vi fjernet vår tids største politiske kreftsvulst. Dette finner dere ytterligere informasjon om på vår nettside. Klikk her!
  Med vennlig hilsen
  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap
  Lars Rønbeck
  Sekretær

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no