Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Destabilisering av Norden.

  Det var en årsak til den krigen som foregikk i tidligere Jugoslavia i forrige århundre som ble lite omtalt i vestlig presse, nemlig en religionskonflikt mellom kristendom og islam. Serberne hadde i århundrer tatt støyten for Europa mot islam og det vanstyre islamittene hadde ført med seg. Mens den serbiske kvinnen fødte en til to barn, fødte albanske kvinner ti til tolv. Den islamske fruktbarhet skapte fattigdom og førte til stor utrygghet hos motparten. Albania har vært det fattigste landet i Europa samtidig som de har den høyeste fødselsraten. En slik utvikling fører til en destabilisering av hele Europa. En slik utvikling ønsker vi ikke her i Norge. 

  Den store tilstrømmingen av asylsøkere hit til Norge som vi ser i dag, er skremmende. Norske politikere har vært alt for ”snille” med disse som kaster pass og identitetspapirer før de kommer hit. Alt for lang behandlingstid før de blir utvist som ikke har noe her å  gjøre, skaper bare uholdbare forhold. Det som kalles multikulturelle forhold, er ikke bare rosenrødt. Et borettslag i Asker forteller om utrygge forhold på grunn av et asylmottak i nærheten der det foregikk dyremishandling og trakassering av kvinner som ikke tør gå ut alene. Mange av de som kommer hit har et negativt kvinnesyn. Vi hørte også politiet fortelle at samtlige voldtekter her i Oslo det siste året, var begått av kurdere og afrikanere. Ikke alle utlendinger er kjeltringer, men dessverre er det for mange av dem.

  Etter mitt syn er det ikke av det gode å blande så forskjellige kulturer. Det fører til alt for mye bråk og spetakkel. Det har vi sett i ettertid her i Norge nå.

   

  Leif Fjeldberg

  Oslo

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no