Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's medlemmer 1990

  E-post fra Europabevegelsen


  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

 • EUROPABEVEGELSEN I NORGE

  BERETNING

  For

  PERIODEN

  14. februar 1969 - 25. februar 1970

  __

  Noen spredte utdrag:

  1. Statutter

  a.Formål

  Europabevegelsen i Norge - stiftet ved møte i Stortinget 30. mai 1949 - har som formål:

  Å fungere som den internasjonale Europabevegelsens norske avdeling å fremme dens målsetting.

  Disse statutter er vedtatt av årsmøtet 13. mars 1967.

  Den internasjonale Europabevegelsens målsetting:

  "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre ett europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettigheten, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved almindelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

  3. Styret

  Styret har i perioden 14. februar 1969 - 26. februar 1970 hatt følgende sammensetning:

  Formann: Tidligere utenriksminister Halvard Lange

  1. viseformann: Stortingsrepresentant Sven Stray
  2. viseformann: Direktør Rolf Roem Nielsen

  Medlemmer: Direktør Olav Borgan

  Stort.repr. Knut Frydenlund

  Eksp.sjef TimGreve

  Stort.repr. Guttorm Hansen

  Disp. Per Kolseth

  Stort.repr. Kåre Kristiansen

  Ass. Dir. Magne Lerheim

  Sekr. Haakon Lie

  Høyesteretts adv. Einar Løchen

  General sekr. Kåre Norum

  Konsulent Clara Ottesen

  Stort.repr. Erling Petersen

  Eksp.sjef Asbjørn Skarstein

  Underv.leder Håkon Skipsrud

  Sekr. Reiulf Steen

  Stort.repr. Torstein Tynning

  Høyesteretts adv. Erling Wikborg

  Varamenn: Red.sekretær Arne Altern

  Bank sjef Per Ramm Benzen

  Sekr. Liv Buck

  Stort.repr. Arnt Hagen

  Progr.sekr. Halle Jørn Hanssen

  Sivil økonom Erik Hoff

  Dir. Joachim Ihlen

  Progr.sekr. Lars Jacob Krogh

  Lege Klara Ekre Leivestad

  Dir. Johan R. Lindstrøm

  Stort.repr. Peder Næsheim

  Konsulent Kirsten Ohm

  Fru Martha Schrøder

  Stort.repr. Torstein Selvik

  Mag.art. Ander Sjaastad

  Fry Borgny Sverdrup

  Stud. Mag. Art. Per Morten Vigtel

  Europabevegelsens Stortingsgruppe ble dannet ved et knstituerende møte onsdag den 7. mai 1969 i stortingsbygningen med følgende styre:

  Stort.repr. Peder Næsheim, Formann

  Stort.repr. Erling Petersen, Nestformann

  Stort.repr. Arnt Hagen

  Stort.repr. Øyvind Bjorvatn

  Stort.repr. Jakob Aano

  Stort.repr. Rolf Fjeldvær

  Formannen, stortingsrepresentant Peder Næsheim døde den 24. november 1969, og på årsmøtet den 14. januar 1970 ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann.

  Europabevegelsens Stortingsgruppe har i dag 120 medlemmer av stortingets 150 representanter.

  Europabevegelsens Stortingsgruppe holdt et orienteringsmøte i stortingsbygningen den 7. oktober 1969 for de nye stortingsrepresentantene.

  Formannen i Europabevegelsens Stortingsgruppe ledet møtet og orienterte om gruppen.

  Tidligere utenriksminister Halvard Lange ga en orientering om Europabevegelsen internasjonalt og i Norge .

  Stortingsrepresentant Erling Petersen redegjorde arbeidet i Europarådet.


  Hovedsiden Europabevegelsen's medlemmer 1990 Europabevegelsen

  Kommentarer fra FME: Det er et paradoks at nordmenn i mange år har stemt på sine respektive parti, jfr demokratiet i et håp om at valgresultatet skulle gjenspeiles på Stortinget? Men hva skjer, jo her er det opprettet en hemmelig stortingsgruppe som har et mandat likt en femte statsmakt? (femtekolonne) Dette er jo helt utrolig frekt og freidig gjort mot det norske folk? Her er Europabevegelsen's statutter og målsetting dokumentert.

  Videre var 120 av stortingsrepresentantene i 1969 med på dette sviket, av ialt 150.


  I dag er tallet høyere (140), dvs nesten alle er med av i alt 165. Dette tallet vil øke fra neste valg og- totalt blir det 169 representanter på Stortinget. Hvis dette får fortsette. Vi ser at Odvar Nordi ikke var med, heller ikke Grete Faremo. Nå kjenner vi til at Grete Faremo har fungert som en fremmed makt i sin posisjon som justisminister, nemlig CCCP. Men her er mange i SP som heller ikke er å finne på denne listen.


  Nå er det verdt å merke seg at denne Europabevegelsen av media og andre fremstilles som en hvilken som helst organisasjon. Nå vet vi at EU er den nye RUSSEUNIONEN, da de la ned DDR på 90 tallet, så spratt det opp en ny russefangeleir, nemlig EU. Hvor tidligere Stasi fange Angela Merkel har avansert til russefangesjef i det nye DDR, som er EU.

  Dette for på en måte å alminneliggjøre den slik at man ikke skal fatte noen kobling til, mot Stortingets interne arbeide. Merk at samme dag som Europabevegelsen opprettet egen stortingsgruppe, da ble også pressestøtten innført her i landet. Er det bare en ren tilfeldighet?

  Det er en stor plan som er laget, og ved å studere listen her nøye så ser dere at pressen også er med i denne "foreningen". De som har drevet på med denne lobbyvirksomheten i mange år har utvilsomt "saget av grenen" som de sitter på.

  Hvor de avlegger eden til denne bevegelsen inne på Stortinget. Faktum er jo at eden som de har avlagt mot folk og land er blitt brutt ved dette. Og hva kaller man folk som er satt i troverdige stillinger for å ivareta landets og borgernes sikkerhet, hvor de bryter eden mot staten og landet? Jo, de er landsforrædere. Det står å lese i Straffelovens §83. Quisling ble henrettet for landsforræderi.

  Frimurere er på stortinget, til tross for at Straffelovens § 330 forbyr individer fra lukkede forsamliger å ha tilhold i nasjonalforsamlingen. Ser dere? Olemic Thommessen er frimurer og stortingspresident, er det mulig? Ser dere?
  Få ham kastet i kasjotten sammen med alle de andre!

  Nå har vi fått henvendelser fra folk som har fått kvaler, som var med på dette.

  Stortingsrepresentant Steinar Bastesen er den eneste renhårige politikeren vi kan ta i hånden, han har påtalt dette i sin Trontale og han følger Grunnloven.

  Men etter at Waage har overtatt blir vi ikke helt beroliget, jfr Waages muslim-vennlige holdninger? Bastesen hadde et fast grep om innvandringen i sitt partiprogram. Så det gjenstår å se om Waage- våger å endre dette også?

  Ser vi nøye etter i dette dokumentet ifra Europabevegelsens beretning, ja så får man hakeslepp.

  Her kan man jo utrolig nok lese at denne Europabevegelsens individer består av ikke rent få Stortingsreprestentanter i lederposisjoner?


  Hvorfor er det slik, får man lyst å spørre? Folk som ikke er orientert om dette kan faktisk ikke fatte at dette er sant. Om ikke denne alminneliggjøringen i dag er så påfallende av disse blodiglene selv, hva skal man da mene om deres ulovlige stortingsgruppe?

  Hvem har gitt disse individene tillatelse til dette? De har ingen ting å gjøre inne på vårt aller helligste, dvs nasjonalforsamlingen!

  Det er i følge vår Grundlov strengt forbudt.

  1. Lederen er ingen ringere enn: Utenriksminister Halvard Lange.

  2. Viseformann Sven Stray.

  3. Videre finner vi hele 9 stortingspolitikere på listen. Det er direkte oppsiktsvekkende og utrolig.

  Videre ser vi at den ulovlige stortingsgruppens styre i Europabevegelsen med Peder Nesheim teller 6 stykker.

  Nå er det på tide å få fram høytrykksspyleren, for her trenges det et meget godt renhold hvis vi ønsker at våre politikere skal tale vår sak, Ola og Karis hjertesaker.

  OG at DEMOKRATIET igjen skal råde og lyde i NORGE!

  På grunn av dette må hele Stortinget kastes og nye koster overta. Likeså hele Regjeringen, den er i dag uten funksjon og vårt land lider under dette. Vi har i stedet fått en administrativ butikk hvor nasjonalstaten er blitt kastet på dynga.

  Dette er media med på å hemmeligholde, NRK og TV2 samt alle aviser i hovedstaden. Besøkstallene på vår nettside viser at dette er gode nyheter for Ola og Kari. FME vil nå starte prosessen med full tyngde. Med lov ble landet bygget, og med loven ble det revet, opp av asken skal det atter gjenstå med lojale politikere til Grundloven.

  Unge Høyre på P4s 17:30


  Kommentar bmonline: Ja, de gode nordmenn blir utsatt i dag, akkurat som i 1940- av de samme bandittene! T R Isaksen i Unge Høyre- dreit seg ut på direkten i P4s 17:30, da han benektet at Svein R Hansen (AP) var leder av Eruopabevegelsen. På lenken er Lydfilen av programmet til P4s 17:30 hvor dere selv kan høre hva Torbjørn Røe Isaksen mener om Europabevegelsen inne på stortinget. Han er totalt på felgen, akkurat slik globalistene er det, løgn og bedrag.  Enda Hansen selv stod og forklarte dette på direktesendt TV på Visjon Norge og Frank Caleb Jansen ved mikrofonen.

  http://grunnlovens-vektere.com


  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap.

  Siden ble sist oppdatert 28. Okt. 2004 01:05:35 PM http://www.landsforræderi.no