Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Når Europabevegelsens dager er talte, og blitt "kastet" ut av Stortinget-

  så vil dette skje i NORGE:

  1. Høyre med Erna Solberg i spissen har forbrudt seg mot Grunnlovens ånd og prinsipper ved å stemme over et grunnlovsendringsforslag som er rettsstridig i følge Grunnloven. Dette medfører sivilt søksmål. (7. juni 2004)


  2. Synnøve Fjellbakk Taftø sin sak skal på dagsordenen.

   

  3. Schengen og EØS avtalen skal sies opp i h.h.t. folkets krav om NEI til EU i 1994.

  4. Sivilt søksmål har vært reist mot staten for brudd på Grunnlovens paragrafer (Eu spørsmålet 28 nov.1994.) Men Høyesterett vegret seg for å ta affære. Det må være noe fundamentalt galt når den høyeste rettsinnstansen ikke (Grunnlovens voktere) følger sin avlagte ed. Nå er tiden overmoden for en reprise.

  5. Samtlige lovendringer gjort i dølgsmål ved tidligere regjeringer, lefling med Europabevegelsen fra (7.mai 1969) da de opprettet sin ulovlige stortingsgruppe og fram til i dag, blir å betrakte som død og maktesløs. Men §93 som ble satt inn i 19 62 er også en del av dette. Dette ble heller ikke kunngjort ved trykken som paragraf 112 i Grunnloven krever.

  6. Pensjonistene skal ha etterbetalt 482 milliarder kroner som staten har snytt de for. Dette i følge Pensjonistpartiet.

  7. Krigsseilerne (Northrashipfondet) kjøres frem i lyset og statens overgrep mot disse krigens helter og etterkommere skal ikke forties. Dette er en skamplett som er så stor at det er vanskelig å finne de rette ord.

  8. Tyveriet fra statskassen opphører også den dagen Europabevegelsen blir "kastet" ut av Stortinget.
  Terje Tvedts bok om skattepenger på avveier. 200 milliarder i løpet av de siste 10 år. Hvor mange milliarder har så forsvunnet mellom 1969- 1994?

  FRPs Per Sandberg uttalte på direkte sendt NRK-frokost-tv (24.02-2004) at den opprinnelige oljeformuen inklusive oljefondet er på hele sekstusen femhundrede milliarder (6.500 milliarder kroner.) Hvor har alle disse disse pengene tatt veien?

  Dette vil ikke journalistene i Norge debattere.
  Verdensbankens 1330 millirader kroner som ble borte vil heller ikke journalistene ta opp til debatt. Dette har stått på NRK txt tv side 177 i fjor høst. "Var det noen som ropte fra fjellene, her høres ingenting?"


  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19. Det blir også en brå stopp på satanistfestivalene ala Quarts.

  20

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no