Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Avisa Nordland nekter å ta inn tilsvar.

  Arendal, 11. mai 2005

  Avisa Nordland v/Redaktør Tone Jensen

  Ber om spalteplass til vårt tilsvar på Avisa Nordlands massive angrep på Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap. Vårt tilsvar følger nedenfor med tittelen: "Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap, og hva vi står for" med undertittel:

  "Tilsvar på Avisa Nordlands angrep på Folkeaksjonen" På forhånd takk.

  For styret i Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap

  Lars Rønbeck

  Sekretær

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap, og hva vi står for.

  Tilsvar på Avisa Nordlands angrep på Folkeaksjonen

  Avisa Nordland skriver i sin omtale av FME på Leknes følgende i sine kommentarer og vi begynner med å sitere uttalelser fra Steinar Bastesen. Sitat; "Først kunne ikke Bastesen møte fordi han hadde fått feil på båten". Senere kommer avisen med en ny forklaring til Bastesens uteblivelse:

  "Bastesen har ikke funnet å komme til møtet med oss da han ikke har vært og sett på vår nettside, og at han ikke kan vedkjenne seg våre ekstreme holdninger til noen grupperinger inne på Stortinget som arbeider for å få Norge inn i EU," sitat slutt.

  Steinar Bastesen har inngående kjennskap til Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap og vet meget godt hvem vi er og hva vi står for. Folkeaksjonen har heller ikke invitert Steinar Bastesen til Leknes for å sitte i panelet, men i telefonsamtale med oss var han ønsket velkommen som gjest. Vi har derimot invitert Lederen i Kystpartiet, Roy Waage, til å sitte i panelet sammen med de øvrige inviterte partiledere i Norge, inklusive lederen for Europabevegelsen og Statsministeren. Dette til orientering for Avisa Nordland og leserne.

  Da Folkeaksjonen gikk på lufta i et 2. timers direkte sendt TV-program på TV Visjon Norge, via satellitt til 38 land, med Kystpartiets nest-leder Frank Kaleb Jansen og hovedstyremedlem Torhild Helliesen, gjennomførte Bastesen i etterkant noen horrible tiltak mot sin nest-leder. Bastesen forandret koden på nøkkelkortet til Stortinget, samt fjernet partiets nest-leder fra partiets hjemmeside. Først da de kristne avisene Magazinet og Norge IDAG gjorde sine lesere oppmerksom på at Kystpartiets nest-leder Frank Kaleb Jansen var fjernet fra partiets hjemmeside ble dette ordnet og lagt på plass igjen. Torhild Helliesen som også deltok i programmet som Kystpartiets representant ble derimot ikke utsatt for den samme vrede fra Bastesens side.

  Alle oss i Folkeaksjonens ledelse har hatt utallige telefonsamtaler med Bastesen ang. de saker vi jobber med. I samtaler med Bastesen på telefonen sier han at han er 100 prosent enig med oss i at stortingsrepresentanter som er medlemmer i Bilderbergerne og Europabevegelsen må kastes ut av det norske Stortinget. Bastesen har selv to ganger tatt opp dette problemet med Bilderbergerne i sine Trontaledebatter, noe som leserne finner dokumentert på våre nettsider.

  Videre var Bastesen i telefonsamtale med Bjørgulf Mortensen helt enig i at han hadde fått KYSTPARTIET gjennomsyret av "PIRATER". En av dem er Bjørn Borch. Bastesen uttalte til Mortensen at han også var fortvilt over at alle var imot ham.

  Men vi vet også at ved å bidra til at sannheten kommer for en dag, så må også Bastesen gå i seg selv. Karl Meløysund var den som i sin tid startet opp og la grunnlaget for Kystpartiets tilblivelse. Men som takk for det ble Meløysund eksludert fra Kystpartiet av Bastesen.

  VI vet en hel del om dette "lugubre" som har skjedd i KP, men vi ønsker ikke å "legge oss" på det samme lave nivået som Avisa Nordland, slik de gjør i sin fremstilling av Folkeaksjonen.

  Avisa Nordland presterer nemlig å trykke direkte løgn om oss. De skriver at vi omtaler alle JA-folk som landsforrædere. Den samme løgnen presterte NRK Finnmark å servere sine lyttere og det har avstedkommet en klage fra oss til PFU som kan leses på vår nettside.

  Det vi derimot sier er at stortingspolitikerne som tråkker på vår Grunnlov er landsforrædere. Dette fordi de avlegger en ED idet de trer inn i sin gjerning for det norske folk. Og i neste vending så bryter de denne EDEN ved å tre inn som medlemmer i Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe, en bevegelse som til de grader er i strid med straffelovens §83. Dette bør nå Avisa Nordland informere sine lesere om i stedet for å lyve om Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap! Vi har aldri hevdet at den alminnelige norske kvinne og mann som på grunnlag av den feilinformasjon de får fra norsk presse og media har inntatt et JA-standpunkt, dermed er å betrakte som landsforrædere. Denne vinklingen er Avisa Nordland sitt bevisste forsøk på å skandalisere Folkeaksjonen og det finner vi oss ikke i.

  Vi ber derfor på det sterkeste Avis Nordland ta tak i hovedbudskapet til Folkeaksjonen, nemlig Stortingets råkjør mot den norske grunnloven med stadige grunnlovsendringsforslag. Et Storting som går til massivt angrep på fundamentet i Det Norske Hus slik at de politiske rottene skal få fri tilgang til å gnage istykker resten av Det Norske Hus fra innsiden.

  Avis Nordland må nå også fortelle sine lesere om Europabevegelsens hemmelig stortingsgruppe som ble etablert gjennom et konstituerende møte i selve Stortinget den 7. mai 1969. Siden den gang har det løpt en hemmelig agenda i stortingskorridorene parallelt med vårt parlamentariske system. Er dette helt okay og fullstendig uten interesse for Avisa Nordland? I så fall er Avisa Nordland medskyldig i at dette landsforræderiet fortsatt får pågå uten å bli påtalt.

  Synes også Avisa Nordland det er helt okay at Carl I. Hagen, Ågot Walle og Stortingspresident Jørgen Kosmo offisielt har tatt til ordet for at den Norske Grunnloven har gått ut på dato. At disse vår folkevalgte nå vil plukke istykker fundamentet i Det Norske Hus og forvise grunnloven vår til historiens søppelhaug? Tror Avisa Nordland at President Bush ville uttalt noe slikt om den Amerikanske Konstitusjonen? En Konstitusjon som vitterlig er eldre enn vår konstitusjon, Den Norske Grunnloven. Dersom President Bush hadde uttalt noe slikt kan dere jo forsøke å tenke dere hvilke konsekvenser dette ville få for ham. Men Stortingspresident Jørgen Kosmo akkompagnert av Carl I. Hagen og SV's Ågot Walle kan upåtalt stå fram og si dette.

  Steinar Bastesen du har orientert oss om hvordan du fra Stortingets talerstol har tatt et oppgjør med Bilderbergerne i Stortingssalen. Hvordan du har fått tilbud om selv å bli medlem, men takket nei. Hvordan du har fått tilsendt sedler og mynter tilhørende den nye verdensorden. Hvorfor legger du deg flat for disse menneskene nå Steinar?

  Avisa Nordland løper Europabevegelsens ærende og kommer med følgende uttalelse for riktig å skandalisere og sette merkelapp på Folkeaksjonen i presse "etisk" tradisjonell stil: "Lederen for dette politiske brune skvipet." sitat slutt.

  Det har over svært lang tid nå vært slik i norsk presse at ved å sette merkelapper på uønskede politiske motstandere så skal de liksom oppnå å bli kvitt de. Det begynte med merkelappen "rasist", men det norske folk kjente seg ikke igjen i denne benevnelsen. Når så dette ikke fungerte tok de i bruk merkelappen "nazist". Heller ikke her fikk man den ønskede effekten fordi folk ikke følte seg truffet. Det var da Gro Harlem Brundtland kom trekkende med en ny merkelapp. Hun hadde omdefinert et velkjent ord til å bli et banneord og et fy ord og vet ikke hva. Og den nye stygge merkelappen var ordet "nasjonalist".

  Det er derfor på sin plass å spørre om det er slik her hjemme at når vi på 17. mai står og beundrer barnetoget så er vi altså vitne til en "nasjonalistisk strøming" som toger forbi? Når vi på 17. mai møter bunadskledde nordmenn så møter vi altså "uniformerte nasjonalister"?Når all verdens folkeslag ikler seg sine folkedrakter så er også disse "uniformerte nasjonalister"?

  Hvor skal dette ende, og hvor lenge kan vi akseptere å være offer for "psykopatenes diktatur"?

   

  Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap

  Øyvind Aarsnes

  Bjørgulf Mortensen
  Lars Rønbeck

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no