Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Øverstkommanderende for Norges Land- og sjømakt er Kong Harald

  63 år er gått siden 1940. Norges befolkning våknet den gang opp 9.april til noe mange trodde var en umulighet - tyske soldater under kommando av Adolf Hitler marsjerte i gatene i Oslo. Mange nordmenn kjempet og sultet seg gjennom de påfølgende 5 årene.

  I 1945 startet krigsoppgjøret og mange nordmenn ble dømt for landssvik, men det viste seg at mange politikere som hadde gjort Norge inntagbart på grunn av militær nedrusting slapp en fellende dom og noen fikk sågar sine politiske posisjoner igjen ved hjemkomst til landet.

  Den 30. desember 2002 kan vi lese en artikkel av HV soldat, Per Ola Hovd der han har mottatt et brev med ordre om å levere inn tenn-nåla til sin AG3, noe som gjør våpenet ubrukelig. Han skriver følgende: "Jeg for min del, nekter å utføre denne avvæpningsordre! Mitt HV-våpen forblir derfor intakt i mitt våpenskap også etter 10.01.03.

  De ansvarlige for denne massive avvæpningen av Norge må stilles til ansvar, da jeg mener at dette er landssvik." Hovd skriver også: "Stein Ørnhøi sa nylig i en tale til Forsvarsforeningen, gjengitt i Aftenposten 28.12.02. "Jeg møter ofte generaler og politiske motstandere som sier som sant er: - Vi har ikke noe forsvar lengre. -Men med unntak av noen få, tør ingen si det høyt." Hovds eksempel er til etterfølgelse for den som har anledning og det har omkring 80 000 HV soldater!

  Kan man i historiens lys konkludere med at et militært angrep på Norge er under oppseiling, siden man nå fjerner nesten det siste forsvarsverket vi har, i følge militære offiserer på general nivå. Kong Harald, øverstkommanderende for de norske styrker, nevnte ikke dette i sin nyttårstale, så vidt jeg noterte - det burde vært gjort.

  Etter Norges konstitusjon hviler det et meget stort ansvar på en norsk konge med hensyn til vårt forsvar, kongen er øverstkommanderende. Kong Harald har blant annet følgende myndighet nedfelt i Grunnloven: § 25. Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Søemagt.
  § 21. Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militaire Embedsmænd. Disse sværge Constitutionen og Kongen Troskab og Lydighed. Det er flere som nå venter at kongen tar opp den uredde tråden fra sin bestefar kong Haakon den 7..br> Og forteller det norske folk hvordan tingenes tilstand virkelig er og hva som må gjøres - det vil det norske folk forstå, fordi folket ser delvis de alvorlige hendelser "ute i verden" og noen vet også om Kola-basen som rustes opp i nordområdet vårt. Vi trenger akutt blant annet matlagre og ammunisjon.

  Ved en slik tale der kongen orienterer det norske folk om rikets tilstand vil Det norske folk nok be de politikere og media som angriper kongen i en sådan stund, å holde munn. Landssvik har vi hatt nok av i dette landet og vi merker nå et nytt aktivt landssvik fra diverse politikere og sivile - og militære embetsmenn. Men den menige mann liker dette svært dårlig.

  Norge trenger nå menn og kvinner som tenker klart og handler i følge Grunnloven. Vi trenger også å få satt inn generaler som våger å handle og som prater sant. Finnes ikke slike generaler i dag kan vi alternativt benytte oss av pensjonerte generaler der enkelte har den nødvendige forståelse for den tiden vi lever i og innehar kapasitet til å håndplukke troverdige embetsmenn som sine hjelpesmenn. Kongens nyttårstale ble introdusert slik: "Vil Gud ikkje vera byggnigsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!"

  Lars-Arne Høgetveit (cand. agric), Råde
  04.01.2003 15:42

  last ned dokumentet

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no