Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Nrk -løgnene
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Katolsk Bondevik-regjering

  Statsminister Kjell Magne Bondevik har nå blitt like katolsk som paven og arbeider jevnt og trutt for at hans parti "Kristelig Folkeparti" gradvis skal tilpasse seg det katolske system i sitt strev for at KrF skal stå fram som et enhetlig JA til EU parti. Han får også god drahjelp i sitt katolske strev av sin samarbeidsregjering.

  For at dette skal lykkes har han fått eksperthjelp av ingen ringere enn Pavens rådgiver; Janne Haaland Matlary. Hun er nå også KrFs strateg og rådgiver i katolske EU-spørsmål. Janne Haaland Matlary har direkte offentlig skrytt av og vært stolt over å være Pavens rådgiver. Se denne linken:
  Dagen Magazinet.

  Foran Kristelig Folkepartis landsmøte i 1999 ledet Janne Haaland Matlary et lite utvalg, "Matlary-utvalget". Det la frem for landsmøtet i KrF et 24-siders dokument med tittelen "Kristendemokrati på norsk". Et dokument som hadde til formål å gi landsmøtedeltakerne en plattform for ideologisk samtale.

  Med andre ord har altså Janne Haaland Matlary systematisk arbeidet innenfor Kristelig Folkeparti for innføring av det katolske "subsidiaritetsprinsippet" etter det latinske ordet "subsidium", som oversatt betyr å hjelpe. Eller som man i EU sammenheng her hjemme ynder å kalle for "nærhetsprinsippet", for at det tilsynelatende skal høres veldig demokratisk ut. Men saker som ikke kan løses lokalt må etter dette prinsippet (katolsk "demokrati") avgjøres lenger opp i systemet etter maktelitens regler. Et system som altså har ankerfeste i romersk-katolsk sosialetikk og langt fra er et demokratisk system. Det er dette systemet som de overveldende katolske kreftene i EU har tuftet hele EU systemet på og som nå er KrF politikk.

  http://www.krf.no/krfweb/politikk/program01_05/kapittel_
  1.asp#Fokus%20på%20nærhet%20og%20solidaritet

  Gå inn på denne linken og studer avsnittet, Fokus på nærhet og solidaritet.

  Her hjemme er nærdemokratiet noe som JA-kreftene (Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe) systematisk og over lang tid nå har arbeidet med for å få fjernet. Det gjøres gjennom kommune og fylkes-sammenslåinger og beviser at "subsidiaritetsprinsippet" langt fra har noe med nærhetsprinsipp eller nærdemokrati å gjøre. Vi skal sakte men sikkert vennes bort fra nærdemokratiet og til å akseptere store enheter for på den måten å bryte ned folkets motstand mot å gå inn i den ennå større enheten, superstaten EU. Her er en link til en kronikk av Dag Seierstad om subsidiaritetsprinsippet:

  http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/seierstads
  _kronikker/article1111360.ece

  Hvordan et protestantisk dominert KrF har akseptert å bli katolsk gjennom å annektere dette katolske overordnede prinsipp uten nevneverdige protester er mildt sagt en gåte? Er partiet blitt utsatt for en slags masse suggesjon eller hva har hendt? Ser man ikke i KrF galskapen i det som partiet her har blitt utsatt for?

  Det merkelige er at også Høyre som sitter i samarbeidsregjering med KrF aksepterer dette katolske subsidiaritetsprinsippet. Derfor er det svært interessant å studere hvilke organisasjoner rundt om i vårt samfunn som aksepterer et slikt udemokratisk prinsipp ut fra religiøs tilknytning. Den katolske kirke ikke medregnet. For det er sannelig underlig at Høyre "blindt" kan svelge slike udemokratiske "kameler"? Har sentrale og andre Høyre folk på en eller annen måte konvertert til katolisismen? Den jevne borger bør derfor være våken og følge med i hvilke organisasjoner lokale Høyre folk er engasjert i. Organisasjoner der katolske ritualer praktiseres. Selv har jeg gjort mine egne meget interessante studier på det området.

  Dette "subsidiaritetsprinsippet" ble altså første gang framsatt av Pave Leo XIII i et hyrdebrev fra 1891, hvor det fortelles hvordan verden bør styres. Og resultatet av disse tanker ser man i dag i fremveksten av superstaten EU som en forpost til den nye verdensorden.

  EU er pavemaktens talerstol i Europa og det er pavemaktens menn som står bak denne modellen -, dette såkalte katolske "demokrati". Fordi pavemakten ønsker å ha lojale undersåtter over hele verden, er EU en "miniatyr" av den nye verdensorden med flere internasjonale aktører i sving.


  Skjønner vi bedre nå stasministerens besøk hos Paven og hans lovnader overfor katolikken Romano Prodi at Norge selvfølgelig skal være med å bidra økonomisk til EU. Se denne linken:

  http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=4722

  Vi kan derfor trygt si at EU er en overnasjonal, udemokratisk og politisk, religiøs organisasjon. Det er den sviende sanne sluttkonklusjonen.

  Øyvind Aarsnes, Leder
  Bjørgulf Mortensen, Nestleder
  Lars Rønbeck, Sekretær

  FME

  Også publisert hos VOL

  Katolsk B-v regjering Vesterålen VOL


  Nrk lyver så det renner, derfor ikke betal lisensen!

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 06.okt. 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no