Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Landsforræderi uten sidestykke

  Man blir mer og mer sjokkert over den borgerlige EU-juntaens intense bestrebelser i å avskaffe Norges nasjonale suverenitet, og det som engang var et velferdsland. Dette sammenrenn som kalles regjeringen, og en stor del av det folkefiendtlige Storting, bruker alle midler på og få utflagget hele landet til den nye økonomiske og militære "supermakt" EU, som er i lommen på all verdens multinasjonale kapitalkonserner. De her guttene vet hvordan de skal få hjulene til å kjøre.

  Konserner som f.eks. Coca cola, har en milliaromsetning i Danmark, men betaler ikke et øre i skatt til landet, de har en smart ordning som gjør, at hvis de taper noe i f eks. Bangladesh, (og hvem kan kontrollere det?) så skal de slippe å betale skatt i andre land. Og det gjelder de aller fleste multinasjonale kapitalkonserner, de høster kun, men sår intet.

  Halvdelen av EU's skattefinansierte budsjett går til landbruksstøtte i EU. Man støtter opp om sukkerroedyrkning i Europa, selv om det sukker som blir produsert i de såkalte u-landene, er langt billigere å produsere. Dette er for å utelukke at u-landene skal komme ut av fattigdommen og inn på markedet. Man lager tollbarrierer sånn at u-landene ikke kan foredle f.eks. kaffen selv, men tvinger dem til å eksportere den for en slikk og ingenting til vesten, så storkapitalen her kan foredle den, og score kassen.

  Det dansk/svenske monopolkonsern Arla, som tjener på landbruksprodukter, får enorme tilskudd for å produsere tørrmelk til eksport til u-landene, derfor kan ikke melkebøndene der overleve og må gå arbeidsløse. Det samme kommer til å skje med det norske landbruk, i stedet for produkter av høy kvalitet, må folk i Norge leve av EU's salmonellainfiserte og pesticidfylte mat, for her produserer man hvor det gir mest gevinst, og hensikten helliger midlene. Sprøytegift gir barn ADHD, jobber selv i skolevesenet, og ADHD-barn blir det flere og flere av hvert år, men pytt med det, de får bare litt amfetamin (Ritalin), så går det bedre.

  Etter utvidelsen til øst-Europa, nedlegger de private kapitalistene arbeidsplassene her i landet, og flytter produksjonen til lavlønnslandene, for her er det langt mer profitt å hente. At folk blir arbeidsløse her, det skjiter både profittørene og deres lakeier i det politiske system i, de sier bare som hans hellighet Bondevik, kan du ikke betale, så gå bare på sosialkontoret.

  Problemet er bare, at alle bondvikene i de forskjellige land jo har spart vekk sosialmidlene, så det er ikke noe og hente. De her elementer, hvis sosiale forståelse er på høyde med 30-årenes herskende klasse i Tyskland, drømmer bare om at Norden skal bli et mini-USA, hvor de som klarer seg har rikelig, mens de som ikke klarer å følge med, bare kan dra til h.. Og i mens bygger Røkke og Hagen nye små fritidshus til noen hundre millioner, mens de skriker av latter over hvor lett spill de har fått. Men som det heter, mye vil ha mer og fanden vil ha flere, og det vet jo bondevikene og deres venner. Så nå skal Norges folke-eide naturressurser selvfølgelig deles ut til disse, EU har bestemt at både vannkraft, olje og fiskeressurser skal "privatiseres", dvs. at det skal være en gullgruve for storkapitalen i EU. Og i mens går det forrykende her i EU.

  Nå skal unionen ha sin egen grunnlov, som tilsidesetter all nasjonal selvråderett. De små land, skal ikke mer ha en kommisær, som vel er en slags minister, det skal bare de store, man skal ha en felles president, så til lykke med en tysk president i Norge, (sist het han visst Terboven,) - man skal ha felles utenriks- og forsvarspolitikk, altså skal norske soldater sendes til alle krigssoner i hele verden, som supermakten bestemmer. Og det er et annet lite problem, det svindles for mer enn 60 milliarder i året i brüsselsystemet, det er skattepenger som bare "forsvinner", men man har funnet noen av dem på byråkratenes personlige bankkontoer. De som vil sende Norge inn i det her system, er verre enn gode gamle Vidkun noensinne kunne ha blitt. Jeg nekter og tro at folket i Norge vil finne seg i sånne tilstander, uansett alle trusler og press som kapitalen og den herskende politiske klasse bruker for å mørne befolkningen med. Det må gå an å få noen mennesker inn i det politiske system, som vil, og ønsker å ivareta det norske folks interesser.

  Fjern landsforræderne, og få inn folk med samvittighet og moral, for de må da ennå finnes i Norges land. Og glem ikke, at Norge sitter med trumfen, så lenge man ikke har gitt den fra seg, så har man ennå noe man skulle ha sagt. Men opp i mot de 4-5 hundre millioner i EU-systemet, (og enda verre når muslimene i Tyrkia kommer med snart), så kan man rope og skrike så mye man vil, ingen gidder å høre etter. Så stå på, bevar det hensynkende demokratiet og det som er igjen av folkestyret. Det er vel bedre og bli fylt med løgner av norske politikere, enn å bli totalt ignorert av tysk/franske? God og solrik EU-fri sommer til dere alle.

   

  Charles Runeberg

  Publisert : 09.06.2004

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no