Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • NASJONALSTATEN NORGE BLIR NEDLAGT OG SOLGT TIL UTLANDET

  Etter 100 års selvstendighet, gir våre politikere i det stille bort kontrollen, eiendomsretten og bruksretten av Norge til utenlandske kapitalkrefter.

  Dette gjøres ved å endre eksisterende lover gjennom nye lover, privatisering av offentlige eiendommer og bedrifter, og støtte til utflagging av bedrifter.Dette dreier seg om vår ENERGI: Vannkraft, Olje, Gass, Vann til vanlig forbruk Fiskeriressurser Fiskekvotene og fiskefeltene, Mineralene til lands og på havbunnen.

  Fjellområdene,: Landterritorium Bondegårder, Næringsområder og Boliger går samme veien.

  FORTSETTER DAGENS POLITISKE UTVIKLING, BLIR VI GJORT TIL HUSMENN I EGET LAND AV VÅRE EGNE POLITIKERE. Vi gir fra oss makten til å styre utviklingen i Norge.

  Dette er resultatet av Europabevegelsens rettsstridige virksomhet på og utenfor det Norske Storting.

  Lover under bearbeiding og noen også vedtatt, og som gjør salg av Norge lettere er bl.a.:

  Vannressursloven og energiloven.

  Våre forfedre laget konsesjonslovene på vannkraft for å beholde vannkraften på norske hender.

  Den nye loven åpner for salg til private eiere og så videre til utlandet.

  Eiere av fallrettighetene til våre fosser, får rett til eierskap av kraftverkene, ledningsnettet og til uttak av drikkevann. Prisene på strøm kommer til å "fyke i været", øke enormt når Europeiske investorer "får kloa i Norges arvesølv". Strømprisen for både private og Norsk industri kommer til å gå "rett til himmels" for å tvinge oss inn i "konkursboet" EU.

  Ved å øke kraftprisene undergraver vi vår egen virksomhet. Vår industri har ikke lenger konkurransefordeler ved billig strøm og vil tape konkurransen og dermed vil mange arbeidsplasser gå tapt. Den enorme fortjenesten som nå kan høstes fordi demninger og kraftstasjoner er nedbetalt, vil komme utenlandske eiere til gode.

  Mineralloven

  Finner en mineraler i Norge, kan en be om å få disposisjonsrett over det området, hvor en har funnet dem. Hvis denne loven blir vedtatt, åpner en for at utenlandske kapitalinteresser også for disposisjonsrett over våre fjellområder.

  Akvakulturloven

  (Erstatter den tidligere havbeiteloven og oppdrettsloven).

  Åpner for salg av oppdrettsanlegg, oppdrettsbedrifter ut av landet.

  Konsesjonslovene

  Sterke krefter (i Norge) vil fjærne konsesjonslovene, odelsloven og bo- og driveplikt for landbrukseiendommer. Dette har makteliten gjennom presse og media innbilt det norske folk er bra for folk flest.

  Hvis disse lovene bortfaller, åpnes det for salg av våre landeiendommer til utlandet.

  Finnmarksloven

  I dag eier staten 95% av utmarksområdene i Finnmark og disse er rike på naturressurser og har grense til Russland. Norske "myndigheter" gir fra seg kontroll av dette viktige fylket til private eiere, og på sikt kan arealer og naturressurser bli solgt til utlandet.

  Privatisering av statseiendommer

  Åpner også for salg av våre eiendommer og naturressurser ut av landet.

  Media

  Sterke utenlandske mediakonsern vil kunne kjøpe opp deler av det fremtidige digitale bakkenettet. Media er som vi vet en sterk samfunnsmakt. "Utenlandske mediakonsern" som tidligere statsminister i Italia Silvio Berlisconi og andre "mafiabåser "sikler etter" å få makt over våre naturressurser SLIK AT DE TIL SLUTT KAN TVINGE OSS INN I DEN EUROPEISKE UNION.

  Dette er de "andre metodene" som Gro Harlem Brundtland sa hun ville bruke, under nederlaget etter folkeavstemningen den 28. Nov 1994. (Norske stortingspolitikere har 0 respekt for folkets NEI 2 ganger og den Norske Grunnlov, derfor bruker de disse "privatiseringsverktøyene" for å tilfredsstille sine nære venner nede i Brussel). Dette er ett hån og ett landsforræderi mot vårt folk og land.

  Utflagging av bedrifter (ofte med støtte av norske myndigheter)

  Deler av Statoil, Polaris; Dyno Industrier, banker o.s.v. Norske eiere har gått sammen i Norske Skog og har bygget opp bedrifter i utlandet. Skogeierne undergraver nå sin egen virksomhet i Norge, ved å legge ned norske bedrifter som tar imot norsk trevirke.

  Bedrifter som er tilknyttet landbruket, som Hydro, blir så opptatt av internasjonale oppdrag at hensynet til norske arbeidsplasser blir undergravet.

  Høyre og Arbeiderpartiet

  Har hovedsakelig stått for denne destruktive utviklingen mot vårt folk og land, men har fått god hjelp også av Fremskrittspartiet til dette privatiseringshysteriet som er "hovedverktøyet" for Europabevegelsens lakeier for å bringe Norge under fremmed herredømme ("EU-medlemskap")

  Kjære leser viss du vil at landet som dine foreldre og besteforeldre har slitt og arbeidet opp med sine hender og virkelig blødd for, skal kunne bevares som en nasjonalstat med vårt kjære Norske flagg og vår 17. Mai, må du gi din stemme til et parti som ikke er bundet opp mot blodbadsglobalistene på stortinget. ALLE inne på tinget er bare å kaste i fengsel, fordi de ikke bryr seg om Norges Grunnlov! Integriteten i Nasjonalforsamlingen burde virkelig granskes nøye- fordi hvor er de som skulle ha vett og forstand å ivareta våre grunnlovgitte rettigheter?

  En samlet presse og media i dette landet har boikottet Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap helt siden oppstarten den 1.jan 2004. Hva forteller dette ?

  Europabevegelsens lakeier vil ikke lykkes med sin rettsstridige virksomhet mot vårt folk og land. Dette skal Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap sette en endelig stopper for, og vi kommer til å seire.

  Ja nå er det virkelig stilt i presse og media om at dette er ett EU-valg og organisasjonen NEI til EU har allerede gått i "vinterdvale" og de stakkars 26.000 medlemmene som betaler 200 kr. til organisasjonen vet ingen ting om hva ledelsen "står for".

  Kystpartiet er "redningsplanken" for å bevare våre naturressurser og vår selvstendighet.

  Ingen skal klare å ta ifra oss vår frihet og vår 17. Mai. Vi kommer til å stoppe de, uansett prisen vi må betale. Denne friheten har kostet oss mange 1000 menneskeliv. All ære til de som falt under krigen for vårt kjære fedreland.

  Grunnloven gir landets borgere rett til å gå til "ytterligheter" for å forsvare oss mot de som forbryter seg mot statens selvstendighet og ikke respekterer den Norske Grunnlov.

  Godt NEI til russe-EU-valg

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap

  www.landsforraderi.no

  Vesterålen Online, VOL

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 12. Sept. 2005 10:03:35 AM http:/www./landsforrĉderi.no