Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

  • Lovdata

    Norges Grunnlov 1814:

  • § 1

  • § 112

    Straffeloven:

  • § 83

    Europabevegelsen's beretning 1969-70

    EU er konkurs.

    Independendt UK
    Liberalt nei til EU
    Nei til EU

    Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

    Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

    Nationens eu-måling

    EØS forræderiet

  • NEI til EU i Finnmark støtter FME

    I dag, onsdag den 26. mai ble det på Nrk lokalnytt kl 07.45 opplyst av lederen i NEI TIL EU (Cecilie Hansen) Finnmark, at dem støttet Folkeaksjonens vinkling i EU saken. Dem syntes at det var på sin plass å benytte ordene statskupp og landsforræderi for å vekke det norske folket i EU-spørsmålet.
    FME har vært i kontakt med Nei til Eus leder i Finnmark og gitt uttrykk for glede over hennes støtte. Hun fortalte oppsiktsvekkende at telefonen ikke hadde "stått" hos henne i dag, fordi folk fra hele landet hadde ringt og i glede sagt til henne at det var på tide at noen hadde tatt til vett og fortalt sannheten om JA til EU. Hun måtte hver gang forklare at det ikke var henne som hadde uttalt disse ordene, men Folkeaksjonen Mot EU medlemskap. Vi fikk med andre ord en skikkelig pang start i dag.

    Men sannheten er at media og ja-siden bruker dette mot FME på en "ublu" måte. Dem sier i dagens debattprogram på P4, 17:30, hvor Lederen i FME var med på en minidebatt om EU- at FME kaldte ja-folk for landsforrædere. Men det er hva Ja-siden ønsker å si. Dem har ingen gode argumenter å svare med. Det stemmer ikke med faktum på vår side, og er med andre ord en avledningsmanøver, i mangel på god argumentasjon og folkeskikk.

    Men vent til sannhetens øyeblikk når folkedypet, da skal Ja til EU få føle hva dem driver på med, j.f.r. Jaglands sitat valgnatten i 94, sitat, "Den som farer med fusk og fanteri vil tape denne kampen", sitat slutt. Ja, vi vet hvem som tapte kampen, det var ikke NEI til EU som tapte den. Og for å ta Jaglands sitat seriøst, så farer altså JA til EU med fusk og fanteri, noe som er bevist av ham selv.

    FME sin hjemmeside konkluderer med at dagens politikere på Stortinget bidrar til at vi vil komme til å havne i en uholdbar situasjon hvis et EU medlemskap blir gjennomført slik dagens Grunnlov lyder. Vi vil opplyse det norske folk om innholdet i Grunnloven og advarer imot et EU medlemskap som vil bli ensbetydende med et landsforræderi. Vi gleder oss over at sannheten om Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe inne på vårt Storting endelig kommer "folket for ørene". Det bedrag og svik som er begått mot det norske folk av denne EU-bevegelsen i Norge, skal "opp på bordet".

    Det er noe ganske annet enn hva JA- siden ønsker å mene om FME. Disse kreftene er det motsatte av det langsiktige, trygge og stabile bilde som EU prøver å tegne som et paradis, men i stedet er å beskrive som en minelagt blomstereng. Terokrati er å gå flere hundre år tilbake i tid og deres subsidiaritetsprinsipp har ingen relvevans til nærhet, j.f.r. nærhetsprinsippet. EUs maktsenter vil overstyre samtlige lands lover og gjøre alle til slaver av EU. Dette er det verst tenkelige som kan skje med et hvilket som helst land. Når elendigheten får overtaket, ja da finnes det ikke noe alternativ og dem som intet har, får mindre. Eu vokser seg større og større på korrupsjon og kriminalitet.

    Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

    Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

    Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

    Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no