Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • NRK og media fornekter seg ikke.

  For en tid siden, nøyaktig den 26. mai gikk Nrk ut med beskyldninger mot "formannen" i NTEU i Finnmarl, Cecilie Hansen. Her gikk Nrk ut på morgensendingen og serverte en gedigen løgn om at C. Hansen hadde sagt at alle som stemte JA til EU var landssvikere.

  Ikke nok med det, Nrk var ikke skvetten, dem hevdet sogar at Jarl Hellesvik og FME gjorde det samme. Enda de sa det motsatte. Denne løgnen skal de få trekke tilbake, og de må selv komme på banen og beklage seg på Nrk.

  Cecilie Hansen ble brutalt angrepet av Nrk og deres lakeier. Nå har hun sagt opp ledervervet i NTEU fordi Senterpartiet vendte henne ryggen og trodde på løgnene fra NrK. Det er ikke særlig hyggelig å registrere hvilke metoder Nrk benyttet mot ærlige og oppegående borgere av Norge. Er det derfor vi betaler Nrk lisens?. Hvilke fullmakter sitter Nrk inne med siden de kan drive på med slik usaklig journalistikk? Gjelder ikke vanlig folkeskikk hos journalistene i NrK? En anmeldelse ville vært på sin plass.

  Jarl Hellesvik er en oppegående mann av rang og har skrevet noen meget velplasserte artikler om Nrks lyst-løgnere.
  NTEU søker i disse dager etter ny leder, men den dyktigste av noen ble spurt, men takket pent Nei.

  Her er en kopi av hans innlegg i Vesterålen Online 27.05 om Nrks bedritne medarbeidere.

  Den aller siste NRK-kampanjen for EU-medlemskap

  Den aller siste NRK-kampanjen, for å få Norge inn i EU, begynte egentlig i forbindelse med et åpent møte i Alta den 18. mai om EU-saken, hvor jeg deltok som en av innlederne. Til stede på møtet var NRK. Av: Jarle Hellesvik - Den: 27.5.2004 Kl. 14:00

  Den eneste politiske nyheten i EU-saken som ble langt fram på dette møtet, var at jeg redegjorde for forholdet mellom den norske Grunnloven og den foreslåtte EU-grunnloven og oppsummerte at dette betyr at et medlemskap i EU, krever så store endringer av den norske statsforfatningen, at dette må kunne karakteriseres som et slakt av den norske Grunnloven. *

  (En påstand som burde være oppsiktsvekkende nok.) NRK kjører reportasje fra møtet dagen etter. Reportasjen består av en kampanjepreget introduksjon fra NRK og så intervjuer med styremedlem i ”Kysten inn i EU”, Arne Dag Isaksen og stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo. Reportasjen var drøvtygging på gamle, kjente argumenter. Den politiske nyheten i EU-saken blir fortiet. (*)

  På grunn av dette rykker jeg ut i avisene og beskylder NRK for å drive en kampanjejournalistikk for å få Norge inn i EU og for å være uten integritet i EU-saken.

  Det var nok de som tenkte at nå overdriver den godeste Hellesvik. Så ille kan det vel ikke være? Hva skjer så videre? Mine beskyldninger blir arrogant avvist av leder for NRK Troms og Finnmark, Heidi Pleym. Den 25. mai blir jeg oppringt og intervjuet av NRK-journalist Rolf Jakobsen.

  I intervjuet fokuserer han på ordene statskupp og landssviker. Han prøver fortvilt å få meg til å si noe som han kan skandalisere meg på. I denne sammenheng spør han meg også om hva jeg synes om at EU-tilhengerne blir kalt landssvikere?
  Til det svarer jeg at det synes jeg ikke noe om fordi det må da være legitimt å være for EU-medlemskap selv om dette medfører at Norge blir en delstat i EU.

  Jakobsen intervjuer også leder i Finnmark Nei til EU, Cecilie Hansen. Hun forstår ikke at hun er blitt kontaktet av en journalist fra et meget, fiendtlig mediakonsern, som vil forsøke å bruke alt hun sier mot henne, Nei til EU og nei-siden i sin helhet. Hun blir lokket til å si at hun har forståelse for at EU-tilhenger blir kalt landsvikere.

  Dermed har journalisten oppnådd nesten alt han det han er ute etter. Dagen etter kjøres et innslag om dette på NRK - Troms og Finnmark sin morgensending. Samme innslaget kjøres på ”Nordaførr”(Sendingen går til Nordland, Troms og Finnmark) litt senere på dagen. Hovedfokus er på ordene statskupp og landssvik. Helheten i intervjuet gir inntrykk av at jeg mener at det er riktig å kalle EU-tilhengere for landsvikere. Dette på tross av at jeg i intervjuet uttrykkelig sa det stikk motsatte, og at NRK velger å gjøre akkurat ordet landssviker til hovedsak i resten av sendingene utover dagen.

  Nå går derfor folk rundt og tror at jeg mener at EU-tilhengere er landsvikere. Dette er en skitten og uredelig journalistikk av NRK. Uttalelsene til Cecilie Hansen blir omskrevet og utlegges på NRK,s tekst-tv-(rikssidene) som et av hovedoppslagene. Denne meldingen ble liggende der hele dagen.

  Der heter det at: ” Nei til EU,s leder i Finnmark mener at det vil være landsforræderi og statskupp å føre Norge inn i EU”. En løgn som straks ble formidlet videre av annen EU-vennlig media.
  Hensikten var/er oppnådd: Nei til EU i Finnmark var/er blitt skandalisert ovenfor det ganske land.

  På ettermiddagssendingen samme dag henter NRK-Troms og Finnmark inn stortingsrepresentant Raymond Robertsen (H) fra Finnmark og lar han beklage seg på direkten over å bli kalt for landssviker. (Forstod Robertsen hvilket fult spill av NRK han deltok i?) Enhver oppegående journalist, med integritet, hadde benyttet anledning til å stille stortingsrepresentanten spørsmålet: Mener du at det er noe i den norske grunnloven som må endres før Norge kan bli medlem i EU?
  Men slike dumme spørsmål stiller selvsagt ikke en NRK-journalist. På NRK-Nordnytt (TV-sending som går til Nordland, Troms og Finnmark) om kvelden, så hentes Arne Dag Isaksen inn for å få anledning til å beklage seg over at han blir kalt for landssviker. Som enhver forstår: Dette dreier seg ikke om enkeltjournalisters utøvelse av sitt yrke. Det dreier seg om en meget bestemt og enhetlig vilje fra Norges største mediakonsern, NRK.

  NRKs mål var/er å framstille hele nei-siden som rabulister. Altså kampanjejournalistikk i verste stil. Maktfullkomment det de gjorde. Ikke sant?

  Kommentar fra FME:

  Nå var Cecilie Hansen på ferie i Spania. Også i spanske aviser hadde lakeiene til EU skrevet de samme løgnene hvor hun skal ha sagt at dem som stemte JA til EU er landssvikere. Denne artikkelen viser oss hvor "syk" NRK og lakeiene er for å få oss inn i EU, ved å lyve om både Cecilie Hansen, Hellesvik og Folkeaksjonen. Dette bør bli kjent for Ola og Kari.

  Sannheten er her blitt fortalt om hvor galt det er fatt i dette landet, spesielt i mediehuset på Marinelyst. Bernander er sjefen i dette "medieshowet", og vi forventer at han tar tak i saken.

  Ps: Vi har ikke registert at NTEU har forsvart eller tatt til motmæle etter Nrks løgner mot Lederen i NTEU i Finnmark. Nå er hun boikottet av Nrk og media og fortsatt glimrer NTEU med sin taushet?
  VI anmoder alle som betaler NRK lisens til å boikotte innbetalingen av lisensen så lenge NRK ikke trekker tilbake og beklager sin løgn i beste sendetid i radio og tv, d.v.s. nyhetene.

  Nå skriver vi 2019 og vi har fått "mye lys" over løgnhalsene i Nrk og hele stortinget pluss regjeringen.
  Nå vet vi at NRK og alt av aviser og presse i den store sammenheng er finansiert av globalistene i Regjeringen, som IKKE er norsk vennlig.

  Det har de ikke vært siden de ekte landssvikerne nektet at demokratiske prinsipper skulle benyttes til å ansette statsansatte i politiske leder roller i Fylkenes og kommunale lederverv-, Landssvikeren Paal Berg påvirket London-regjeringen om at det ikke kom på tale å innfri at folket selv skulle få velge sine representanter, dvs demokratiske valg, de skulle derimot utnevnes krevde Paal Berg, Hjemmefrontens leder. Så folkesuverenitetsprinsippet i Grunnloven ble fjernet av en landssviker som til alt overmål kaller seg høyesterettsjustitiarius, ser dere.

  I ALLE år etter dette, har NRK og samtlige løgnhalser i regjeringen og stortinget hevdet at Norge har et demokrati. Nå har dere lest beviset på at dette er usant.

  FME

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 06. okt. 2004 10:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no