Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Nrk -løgnene
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Nei til Eu gjør ikke jobben

  Organisasjonen NEI TIL EU er etter det Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap forstår "en sovepute for det Norske folk"

  Organisasjonen NEI TIL EU er etter det Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap kjenner til "en sovepute for det Norske folk".

  FME har helt siden oppstarten den 1. jan 2004 oppfordret NEI TIL EU å opplyse sine 25.000 medlemmer om Europabevegelsens rettsstridige virksomhet i og utenfor det Norske Storting. Dette i lys av straffelovens § 83.

  Vi har også "presset på " for å få organisasjonen til å fokusere på Folkets rettigheter gjennom vår Grunnlov, men uten resultat.

  NEI TIL EU mottar fra sine medlemmer 5,6 millioner kroner i året uten at disse viktige opplysningene kommer ut til folket.

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap ble startet opp på grunn av NEI TIL EU sinn "unnfallenhet" med å bringe disse viktige opplysningene ut til folket.

  Det Norske folk kommer ikke til å vinne kampen mot Europabevegelsens lakeier (journalistene) hvis ikke dette kommer ut til hele folket før Stortingsvalget i sep. 2005.

  Det "opplyses" fra Europabevegelsen Stortingsgruppe v/ Svein Roald Hansen at Europabevegelsen i Norge har 6.000 medlemmer. Disse medlemmene finner vi i alle fall ikke blant folk flest men blant journalistene og NHO-toppene finansfolkene, advokatene og selvfølgelig alle avisredaktørene (pressestøtten ble innført samtidig som Europabevegelsen startet sin egen hemmelige stortingsgruppe 7 mai. 1969).

  Hvorfor boikotter alle journalister i Norge Folkeaksjonen ?

  Svaret er følgende:

  De fleste journalister i Norge "blir formet" på journalisthøyskolen, og "svarer de ikke rett på det siste spørsmålet i eksamensoppgaven" så får de ikke arbeid i Norske aviser eller media.

  Spørsmålet lyder:

  Er de medlem i Europabevegelsen?

  Her må studenten vise frem sitt hemmelige medlemsbevis.

  Her må studenten svare klart, utvetydig og overbevisende JA. Journalisten må også vise dette i praksis når han skriver sine første artikler og skal bli "godtatt blant sine egne" Hvis ikke blir ansettelsen bare "prøvetiden" på 3 mnd.

  De fleste journalister er lojale mot disse "uskrevne lover" det finnes unntak men de er ytterst få.

  Det er ikke mange som har økonomi eller mot til å stå i mot dette "diktatoriske" systemet.

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap vil i løpet av "nærmeste fremtid" distribuere en dokumentarfilm i DVD-format til samtlige husstander i Norge, slik at det Norske folk blir opplyst om det bedraget som foregår mot folket med Rikspressens og Riks-medias "velsignelse".

  DET SKAL VIRKELIG BLI "TØFT" Å HA TITTEL SOM JOURNALIST I NORGE NÅR DETTE BLIR KJENT FOR HELE BEFOLKNINGEN.
  For en skam og for ett svik.  Med hilsen

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap
  Øyvind Aarsnes
  Bjørgulf Mortensen
  Lars Rønbeck

  NEI til EU deler Bondevik og Gro H.B syn på EU.

  Nrk lyver så det renner, derfor ikke betal lisensen!

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 06.okt. 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no