Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Norge blir gradvis okkupert.

  En europeisk og global sammensmelting av nasjoner er nå på gang. Da Norges befolkning sa Nei til å tilslutte seg den Europeiske Union, den 28. November 1994, hadde vel kanskje mange regnet med at vi fortsatt ville leve som en selvstendig nasjon. Men saken er at regjeringen Brundtland i praksis ikke godtok folkets beslutning. Ledende politikere arbeidet stadig for å få oss tilknyttet den nye statsdannelsen- den Europeiske Unionen. Hvilke motiver dem hadde for det engasjementet er en lang historie bakover i tid hvor maktbegjær er det helt sentrale, på det økonomiske, politiske og det religiøse plan.

  Tidligere forsøk på å samle Europa.
  Det er et ubestridt faktum at det var denne målsettingen som lå til grunn for makthaverne for 60 år siden. Det nye Europa var slagordet da, og det er det i dag også. Stadig blir vi minnet om det gjennom media. Da planen feilet med å samle Europa og verden ellers, måtte det finnes andre nye veier. Nå var gode råd dyre. Å samle Europa under stikkord som fred, toleranse, solidaritet og lignende ville kanskje gå bedre? Nå skulle Europa samles gjennom diplomati og binde nasjonene sammen gjennom sterke allianser og forbund. Dagens EU begynte som en økonomisk allianse mellom noen få land. Siden ble det en politisk blokkdannelse med lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt. Det er denne nye statsdannelsen mange av de norske politikerne forsøker å få oss inn i.

  Europabevegelsen
  Vi vet det er sterke krefter som stadig presser på, og Europabevegelsens representanter på Stortinget bruker tid og krefter på å få oss inn i denne nye statsdannelsen. De har et bein i Norges Grunnlov, og ett bein i Brussel, de gir stadig opp Norges selvstendighet. Vi ser at de nasjonale lovene skal vike for de internasjonale lovene. Den alminnelige mann og kvinne har snart ikke noe mer å si i storsamfunnet. EØS-avtalen er et klassisk eksempel på hvordan eliten overkjører folket. De som bor i periferien merker kanskje trykket best. Lokale postkontor, bankfilialer, butikker o.l. blir litt etter litt nedlagt. Hundrevis av gardsbruk som er bygd opp med hardt slit blir også gradvis nedlagt. På denne måten står landet veldig dårlig rustet i en krise. Tenk hvilket grep eliten har på sine undersåtter. Mat må vi ha, hvordan skal vi klare oss? Det er et finurlig spill som ligger i bunnen av denne utviklingen. Folkets maktesløshet skaper apati, og apati skaper mennesker uten motstand mot elitens videre ferd mot "Det nye Europa"-

   

  John Johansen

  Risøyhamn

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no