Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis

 • Rikspressens "Taushetsplikt"

  En nesten samlet avis-tv media "nekter" å debattere Grunnlovsendringsforslagene til Statsråd Erna Solberg. Forslagene går ut på å forandre Grunnloven slik at det skal bli mulig å melde Norge inn i EU, stikk i strid med selve Grunnloven. Dette skjedde også på debattprogrammet Holmgang på TV 2 den 14. 04. 2004 der EU- saken ble diskutert.

  Programleder Oddvar Stenstrøm i programmet Holmgang på TV2 ble anmodet om å invitere Stortingsrepresentant for Kystpartiet Steinar Bastesen til EU-debatten den 14.04.2004. Kystpartiet er det eneste partiet på Stortinget som har programfestet NEI TIL EU, men Bastesen ble ikke invitert til å delta i programmet, istedenfor inviterte han Ronald Rindestu som står for Kysten inn i EU. Jusprofessor Peter Ørebech har i en utredning direkte torpedert Erna Solberg sine 3 Grunnlovsendringsforslag som skal legges frem for Kontroll og Konstitusjonskomiteen den 11.mai 2004 og videre stemmes over i Stortinget på selveste 99 års dagen for Norges selvstendighet den 7. juni 2004. Å velge denne symbolske datoen er et direkte hån mot vår nasjon. I dag sier Grunnloven at det må være 3/4 flertall i Stortinget 75% flertall for å forandre Grunnloven, men som § 93 sier: " kun avgi suverenitet på et saklig begrenset område". Er det "saklig begrenset område" å melde Norge inn i EU ? Erna Solberg vil forandre Grunnlovens § 93 fra 3/4 flertall til 2/3 flertall med andre ord fra 75% flertall til 67,7%, DVS."13 representanter lettere" for ett flertall i Stortinget. I dag er det tilstrekkelig at 42 representanter i Stortinget stemmer nei for å stoppe en EU-tilknytning (mindretallsgarantien). Går det nye lovforslaget igjennom, må det være minst 55 NEI til EU-representanter på Stortinget for å stoppe en EU-tilknytning, en direkte svekkelse av mindretallsgarantien.

  Den 16. okt. 1992 på Stortinget stemte AP, H, KRF og FRP mot folkeavstemning "der folket skulle få bestemme" om Norge skulle innføre EU-loverket under "dekknavnet" EØS-avtalen. 130 Stortingsrepresentanter ville altså ikke ha folkeavstemning, og stemte som sagt imot dette. Alle medlemmer i Europabevegelsen har forpliktet seg til å følge Europabevegelsens Statutter som lyder følgende:

  "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjonene. Dens mål er opprettelsen av Europas forente stater, ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

  I 1970 var 120 av Stortingets 150 representanter medlemmer av Europabevegelsens hemmelige Stortingsgruppe. Ved EØS-avstemningen i Stortinget den 16 okt.1992 hadde ytterligere 10 Stortingsrepresentanter vervet seg inn som medlemmer i Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe, i tillegg til de 120 som var medlemmer i 1970. Dette er intet mindre enn skremmende. Vi snakker her om en femte kolonne virksomhet på Stortinget som direkte har svekket vår demokratiske mulighet til å foreta et riktig valg i 2005. Hvordan kan vi som velgere vite om vi stemmer inn en Ja-representant eller en NEI-representant?

  Det første som skjer når en ny stortingsrepresentant entrer Stortinget er at de får tilbud om å bli medlem i Europabevegelsen og videre bli medlem i Europabevegelsens hemmelige Stortingsgruppe. Stortingsrepresentant Steinar Bastesen takket nei til dette tilbudet fra Europabevegelsen og har blitt "latterliggjort" av både Stortingsrepresentanter og media av den grunn. Steinar Bastesen er kanskje bare en av de få Stortingsrepresentantene som ikke har latt seg verve inn i denne hemmelige ulovlige organisasjonen på selve Stortinget. Det som foregår i dølgsmål er lovstridig sier loven. Altså 130 Stortingsrepresentanter stemte for at EU-loverket ble innført til Norge under "dekknavnet" EØS-avtalen den 16. okt 1992. Det er stor sannsynlighet for at Grunnlovsendringsforslaget til Erna Solberg får flertall i Stortinget den 7. juni så lenge vi vet med "sikkerhet," at minst 130 av 165 Stortingsrepresentanter er medlem i Europabevegelsen hemmelige Stortingsgruppe og har forpliktet seg gjennom sitt medlemskap å arbeidet målbevisst i alle sammenhenger for å "bringe Norge under fremmed herredømme".

  Jeg reflekterer over de siste 30 års politikk i Norge og spør hva i de politiske partiers programmer i denne perioden vi kan se gjenspeilet i vårt samfunn. Det som tydelig gjenspeiles i samfunnet er Europabevegelsens visjoner og politiske "muldvarp-virksomhet" på Stortinget. Europabevegelsens destruktive virksomhet ivaretar overhode ikke landets og folkets interesser. Det skal ikke brukes penger i Norge. Folket skal "knebles"slik at de tror at det er bare en vei ut av "hengemyra", inn i EU som ikke klarer å betjene de enorme lånene på over 50.000 milliarder Norske kroner. Dette kan dokumenteres.

  Hva sier Straffelovens § 83 om den saken:

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Dette kan da ikke være "vanskelig" å forstå! selv om det er skrevet på dansk.

  Alle Stortingsrepresentantene som er medlem i Europabevegelsens hemmelige Stortingsgruppe har ingen respekt overfor Norges fremdeles eksisterende Grunnlov og i denne sammenheng, heller ikke folket, og de har absolutt ingen rett til å ha sitt arbeid på Stortinget. Dette Landsforræderiet som foregår på det Norske Storting i dag, vil Folkeaksjonen Mot EU- medlemskap sette en stopper for.

  Straffelovens § 83 ble laget for å beskytte landet mot landsforræderi. Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap som ble stiftet 1.jan 2004 vil sørge for at det Norske folk blir opplyst om Landsforræderiet som er på gang og har vært det lenge. Samtlige avisredaktører i Norge som unnlater å opplyse Norges befolkning om dette bedraget, er etter min mening medansvarlig med tanke på straffelovens § 83.

  Velkommen til Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap

  http://www.landsforræderi.no

  uten Æ, Ø og Å installert i nettleseren bruk denne adressen:

  http://landsforraderi.123webhotell.no

  Øyvind Aarsnes

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no