Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Storebror ser deg.

  PST har fått nytt leketøy, som de ennå ikke har lært seg å bruke.

  Etter den 22. juli- så skal liksom alt bli så meget bedre, for hvem?

  Jo, bedre for globalistene å drepe stadig flere uskyldige mennesker. Norske bombefly slapp 588 bomber over hodene på folk i Libya.
  Fhv Stm Kjell M Bondevik bidro også i 1999 å slippe bomber i hodene på serberne. Han nekter å si hvorfor?
  Men vi ser hvorfor. For hvem var kosovoalbanere? Visst var det muslimer. Hvem var serberne? De trodde garantert ikke på islam, merk dere dette. Altså bidro presten og fhv stm Kjell M Bondevik å drepe kristne. Nå vet dere nøyaktig hvilken agenda denne mannen hadde. Og slik holder de ennå på. Er det ikke i i kasjotten man putter massemordere?


  Pst`s søkemotor har kostet "skjorta" kan vi lese på Aftenposten.

  Denne søkemotoren er et ledd i et hinder å ta anti-globalister som ønsker å stoppe mord på/ av folke-rasene som blir ofret som fluer i globaliseringens støpeform.

  Storebror har fått nye øyne på nettet

  Det skjer flere ganger hver eneste dag. En ny, helautomatisert, avansert søkemaskin som styres fra de godt bevoktede kontorene til Politiets sikkerhetstjeneste i Nydalen, søker på flere millioner sider på Internett, Facebook, Twitter og en rekke andre åpne kilder, i håp om å finne spor.

  Den nyutviklede søkemotoren til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har kostet om lag 10 millioner kroner, noe som gjør den til en av de mer kostbare søkemotorene i Norge. Det mest ressurskrevende er imidlertid å analysere alt det som fanges opp på PSTs nettsøk. Ved hjelp av PSTs nye søkemotor kommer overvåkerne daglig til å komme inn på sider de fleste av oss bruker, enten vi kommuniserer på Facebook, Twitter, LinkedIn, blogger, debattsider eller andre åpne kilder. PST på etterskudd Terrorangrepet 22. juli avslørte at PST var kraftig på etterskudd når det gjaldt etterretning på det åpne nettet. I timene og dagene etter terrorangrepet måtte PST ha kritisk hjelp av Forsvarets etterretningstjeneste, i form av utstyr og mennesker. I statsbudsjettet tre måneder senere fikk PST 46 millioner kroner. I tillegg til å ansette flere personer i en egen enhet for Open Source Intelligence – etterretning mot åpne kilder, begynte arbeidet med å utvikle den nye søkemotoren.

   

  Dagblandet:
  I løpet av 2008 innføres datalagringsdirektivet. Dette er et skritt nærmere totalt overvåkning av det norske folk.

  Etter hvert kan du bli overvåket på de fleste arenaer: hvem du ringer til, hvem du sender e-post til og hvilke internettsider du besøker. Og alt dette blir lagret. Men hva skal det brukes til?

  Direktivet innebærer langtidslagring av opplysninger om hvem alle snakker med på fasttelefon, mobiltelefon og IP-telefon, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted.

  Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post fra, og når de er tilkoblet Internett. Mens politiet tidligere satte inn målrettede tiltak mot enkeltpersoner eller grupper som var mistenkt, vil nå hele befolkingen være overvåket. (Kilde. Datatilynets Personvernrapport 2007)

  Det faktum at hele befolkningen overvåkes er en skremmende tanke. Nå begynner det å ligne tilstander som vi tiår tilbake kunne finne i østblokkland. Jeg ønsker ikke at Norge skal være en stat som overvåker alle og enhver til alle døgnets tider.

  Hvor blir personvernet av? Politiet trenger ikke å vite alt om oss! Det får holde at mistenkelige grupper settes under lupen og blir holdt under oppsikt, men det finnes faktisk grenser for hva folk bør finne seg i!

  Det norske folk burde ikke godta en slik behandling fra statens side! Slike ting burde føre til at det ble opprør. Men slik er det ikke.
  Norge tar i mot alt EU og EØS presser ned over hodet på oss. Vi må benytte oss av vetoretten vår. Det har vi aldri gjort, men tatt imot alle EUs direktiver med åpne armer.

  Historie: EU-direktiv 2006/24 Datalagringsdirektivet er EU-direktiv 2006/24.

  Målet med direktivet er at de skal bekjempe kriminalitet og terrorisme. Ettersom bare Irland og Slovakia stemte mot, var flertallet for overveldende.

  Opplysningene om oss lagres minimum 6 måneder, maksimum 2 år! Blant EUs medlemsland trådte direktivet i kraft fra og med 15. september 2007.

  At dette er brudd på personvernet mener jeg er ganske klart og åpenlyst. Men foreløpig har Den europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) ikke behandlet saker om direktivet og hvorvidt det er lovlig, ifølge Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

  Så vidt jeg har forstått så har alle partier, med unntak av Venstre, stemt for å innføre dette direktivet. Det synes jeg er ganske sprøtt. Med Helge Solum Larsen i spissen har Venstre lenge tatt avstand fra dette direktivet. Å lagre informasjon om all kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe er et alvorlig brudd med det liberale rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier Solum Larsen. Her er jeg ganske enig med Solum Larsen. Og Norge skal i bunn og grunn følge dette prinsippet så langt som det er mulig, og dette er et direktiv som aktivt går i mot denne rettslige grunntanken. Med dette direktivet er privatlivet et skritt tilbake, mens EU tar to skritt frem. Hvilken vei vil vi gå videre?

  http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/01/14/523784.html

  Leif Fjeldberg
  Har du hørt om ECHELON?
  Det er et system som innebærer en systematisk krenkning av individets grunnleggende rettigheter. Det er superdatamaskiner som kan oppfange alle dine telefonsamtaler, din fax og e-post og granske den nøye.

  Tenk deg at all kommunikasjon avlytts, til og med kryptert informasjon. Systemet bearbeider millioner av meldinger i timen, det arbeider døgnet rundt alle ukens dager i sin søken etter bestemte nøkkelordserier, telefon-og fax-nummer og bestemte stemmemønster.

  Det er viktig å merke seg at det er meget få meldinger og telefonsamtaler som faktisk blir transkribert og lagret i systemets minne. Det store flertallet blir silt bort. Kun de meldinger som "treffer" på nøkkelord, merkes for senere analyser.

  Det er ikke bare muligheten til å samle en slik mengde informasjon som gir Echelon slik makt, det er redskapet og den tekniske mulighet til å hente ut den informasjon de er ute etter og for dem er nyttig.

  En kjede av avlyttingsstasjoner på strategiske steder verden rundt lytter på den elektroniske trafikken. Avlyttingen skjer både på marken og via satellitt. Og det har til og med dypvannskabler som avlyttes via ubåter.

  For det første tar ikke systemet hensyn til om det er politisk, militær eller privat kommunikasjon som blir avlyttet, alt passerer avlyttingsstasjonene helt uten hensyn til hvilke interesser som berøres. For det andre er hovedhensikten med avlyttingen ikke av militær betydning, men politisk og økonomisk kartlegging.

  Maktmennesker vil gjerne kontrollere oss, men de er alltid redde for innformasjon som ikke kan kontrolleres.

  Etter INTERNETs inntreden i mediaverdenen er de mer redde enn noensinne. Gjennom internett kan alternativ informasjon legges opp så fort den blir kjent og leses av millioner av mennesker verden over.

  Kanskje utviklingen av internett kan gjøre at de innser at deres skitne geskjeft snart er slutt?

  Vi kan jo alltid håpe på det.

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 12. Apr 2011 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no