Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Skjebnevalget 2005

  Av: Øyvind Aarsnes - Den: 31.8.2005 Kl. 8:53

  Våre grunnlovsfedre Eidsvollsmennene var fremsynte med tanke på at det en gang i fremtiden ville komme angrep mot landets selvstendighet, og derfor satte de straffelovens § 83 foran Grunnloven som ett "forsvarsverk" mot de som måtte prøve å forbryte seg mot statens selvstendighet til egen økonomisk og annen vinning.

  Ordet Landsforræderi betyr ut i fra leksikon : Forbrytelse mot statens selvstendighet å da vil det være naturlig og stille spørsmålet : E r det en forbrytelse mot statens selvstendighet at Norske stortingspolitikere er medlem i en organisasjon (Europabevegelsen) som arbeider for at Norge skal bringes under fremmed herredømme slik at vår selvstendighet som nasjonalstat opphører, definitivt JA.

  Hva sier straffelovens § 83

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Dette viser i klartekst at Norske stortingspolitikere som er medlem i organisasjonen Europabevegelsen og som arbeider for at Norge skal bringes under fremmed herredømme, har forbrutt seg mot den Norske Grunnlov.

  Hva sier Grunnlovens § 1

  "Kongeriket Norge er et frit, selvstendigt, udeleligt og uafhendeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk".

  Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Jan Petersen, Torbjørn Jagland med flere respekterer ikke den Norske Grunnlov (som er folkets eie) de respekterer heller ikke folkets NEI 2 ganger i 1972 og 1994.

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap har blitt totalt boikottet av hele den norske presse og media helt siden vi startet opp den 1. Jan 2004 fordi vi har fortalt sannheten ute på våre nettsider.

  Våre forræderske stortingspolitikere er nå "livredde" for att dette skal bli ett EU-valg å bli kjent for hele folket og det forstår jeg veldig godt. Hadde jeg vært i deres situasjon hadde jeg virkelig tatt "advarslene" fra FME alvorlig for vi har ikke tenkt å gi opp kampen for vår 17. Mai. Organisasjonen Kysten inn i EU er også en rettsstridig virksomhet i følge Grunnlovens § 1 og Straffelovens § 83.

  Stem KYSTPARTIET


  Vesterålen Online

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no