Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • EU forræderi i Sverige!

  Statskupp i Sverige?

  EU-grunnloven vedtas uten folkeavstemming

  Mandag den 17. september var EUs nye grunnlov oppe til debatt i Stockholm under tilstedeværelse av den svenske EU ministeren og utenlandske EU-eksperter. Alt foregikk på engelsk, og behersket man ikke EU-jussen på engelsk, så hadde man ikke noe der å gjøre. Der fantes ingen skriflig oversettelse og ingen tolker var tilstede. Tydligere kunne man ikke vise sin nonsjalans og arroganse overfor EUs egne borgere.


  Fra publikum ble det om igjen og om igjen stilt de samme spørsmål: hvorfor får ikke det svenske folk si sin mening om EU-grunnloven gjennom en folkeavstemming? Det dreier seg jo tross alt om en grunnlov, som nå overkjører den svenske grunnloven. Ut over de vanlige floskler, at befolkningen ikke forstår, hva det handler om og derfor vil stemme feil - var den svenske EU-ministerens motivering ennå mer skremmende - ikke minst fordi hun selv har statsvitenskapelig universitetsutdannelse!!!

  Hennes motivering var nemlig, at i Sverige har man ikke tradisjon for folkeavstemminger og som eksempel viste hun til, at da den nåværende svenske konstitusjon (grunnlov) ble vedtatt i 1974, ble det gjort uten folkeavstemming.


  Man fulgte likevel den svenske grunnlovens tekst som sier, at grunnlovsendring skal behandles i to påfølgende Storting (riksdagssamlinger) med valg imellom. Gjør man det, behøver man ingen folkeavstemming.

  Det den svenske regjering og riksdag nå gjør, er å gi blanke blaffen i den svenske grunnlovens bestemmelser både når det gjelder folkeavstemming og om to påfølgende riksdagsavgjørelser med valg imellom. Man motiverer dette med, at Lovrådet har sagt, at folkeavstemming ikke behøves. Men man fortier lovrådets begrunnelse: nemlig at riksdagen ved tidligere tilfeller har begått brudd mot grunnloven ved maktoverførelse til EU, så dermed har man de facto allerede satt den svenske grunnloven ut av spill i forbindelse med EU.

  Når en politisk ledelse ikke følger landets konstitusjon og opphever landets grunnlov uten på noen måte å spørre eller informere landets borgere, kalles det sedvanligvis for STATSKUPP.

  Det mente også den Amerikanske Wallstreet Journal i en artikkel den 17. september vedrørende måten Sverige nå vedtar den nye EU-grunnloven på.

  I svensk EU-politikk er det vanligvis enighet mellom alliansepartiene og sosialdemokratene. Til sammen har de absolutt majoritet i riksdagen. De er enige om, at man for enhver pris skal unngå folkeavstemminger eller la spørsmålet avgjøres av to på hverandre følgende riksdagsvedtak med valg imellom. Og denne enighet har muliggjort en EU-politikk, som hører hjemme i en en-partistat!!! Forhåndsutfylte valgsedler uten valgbare EU-kritikere og en kverket EU-debatt er noen eksempler.

  I oktober vil regjeringen legge frem den endelige og avgjørende godkjennelsen av EUs nye grunnlov, ettersom flagg og unionssang ikke lenger er obligatoriske. Sverige begaves dermed istedet med en overordnet president og utenriksminister og berøves retten til å motsette seg lover, som svenskene ikke liker.

  Det er en skjebnens ironi at nettopp Sverige, som et av verdens eldste demokratier har kunnet forvandles til en stat, hvor demokratiets mest fundamentale rettigheter på så kort tid har kunnet settes ut av spill.

  Det har imidlertid fra mange forskjellige sider gang på gang vært påpekt hvor EU-politikken ville ende, men budskapet får ikke plass i riksmediene, hverken i Sverige eller her i Norge.

  Kjære leser skal vi tillate Globalistene her i landet å kjøre Norge ut på det samme sidesporet, der vår selvstendighet, frihet og demokrati havner på historiens søppeldynge??

  Lars Rønbeck

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no