Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Nrk -løgnene
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Tore Sandbergs bok om korrupsjon

  15. januar 2005 kl. 09:48 Sist ajourført: 14. april 2003 kl. 14:38 4/03: Bok om konkursskandale

  Innholdet i Tore Sandbergs nye bok ”Narrespill” er eksplosivt og handler om korrupsjon i Norge og hvordan en storbank sørget for at en familie på fire mistet alt med god hjelp av dommere i Oslo skifterett.

  Kriminalpolitisk seminar i Oslo: Journalist Tore Sandberg på krigsstien for ribbet familie Tekst: Ola Hesstvedt

  Vi kan stå foran en ny og oppsiktsvekkende seier for journalisten og privatetterforskeren Tore Sandberg. Innholdet i hans nye bok ”Narrespill” er eksplosivt og handler om korrupsjon i Norge og hvordan en storbank sørget for at en familie på fire mistet alt med god hjelp av dommere i Oslo skifterett. – Jeg har gått grundig inn i behandlingen av familien Strandskogen.
  Den er hårreisende, og arbeidet har tatt mer tid av livet mitt enn Liland-saken, sa Sandberg da han presenterte bokens innhold på et kriminalpolitisk seminar i Domus Nova i Oslo 19. mars.

  Narrespill i Oslo skifterett er vel en drøy påstand fra Tore Sandberg? Men han poengterte innledningsvis at det ikke er hans egen påstand. Uttrykket ble brukt av justitiarius i Oslo skifterett, Anna Louise Beer i et intervju i Aftenposten i 1998: ”- Det er ofte litt av et narrespill når vanskelige konkurser behandles i skifteretten. Det blir lissom-kontroll når dommerfullmektigen bare tilsynelatende har greie på økonomi.

  Vi er ikke kvalifisert selv om vi kalles dommere.” Faksimilen står i Sandbergs dokumentarbok. Familien Vidar og Grete og barna Morten og Merete Strandskogen har måttet tåle at alle selskaper de eide er slått konkurs, så nær som datterens. Tore Sandberg har laget bok om to av familiens forretningsprosjekter, radio- og TV-kjeden Bredo og investeringen i bygging av 59 leiligheter i Marbeilla i Spania.

  Storbanken DnC/DnB begjærte dem konkurs, og konkursbehandlingene skulle vise seg å ta henholdsvis 12 og 10,5 år. Men Vidar Strandskogen har vert seig. Nå har Kredittilsynet gått inn i saken, og ingeniøren og bankmannen krever 70 millioner kroner i erstatning til seg og sin familie. Selv har han ikke fast adresse. To store saker - Høsten 1991 fikk jeg to sakskomplekser inn i livet mitt i løpet av bare en uke.

  Sten Ekroths bok om livstidsdømte Per Liland tente mitt engasjement. Dobbeltdrapet i Lille Helvete i Fredrikstad julen 1969 ble sonet, og Liland ble som kjent uskyldig og fikk erstatning før han døde.

  Den andre saken begynte med at jeg fikk en telefon fra et temmelig annerledes miljø enn Per Lilands. Den kom fra Ankerveien i Holmenkollåsen.

  Vidar Strandskogen fortalte meg om en konkursbehandling som jeg da ikke trodde var mulig, sa Sandberg. - Jeg har skrevet bok om en families kamp mot store, mektige aktører i næringslivet. Det er ufattelig hva enkelte må tåle. Ufattelig at de overlever maktbruk som ville knekket de fleste. Medieoppslag viste frem en forretningsfamilie som levde høyt på strå og som hadde engasjert seg i store prosjekter etter at Vidar Strandskogen hadde tjent betydelig på salg av en bygård. Store verdier var angivelig satt over styr, det ble spekulert i at store summer var gjemt bort i utlandet. ”Villt konkursrytteri”. - Det var naturlig nok med en viss skepsis jeg begynte å lytte til historien far og sønn fortalte meg i villaen på Holmenkollen.

  Den førte meg inn i en verden jeg den gang var naiv nok til å tro ikke eksisterte i Norge. De hadde allerede kjempet en kamp i flere år mot Norges største bank, med advokater, bostyrer og dommere i skifteretten. Påstand sto mot påstand. Millioner av kroner var blitt borte. Hvor var de? Strandskogens forsøk på å få Økokrim til å finne sannheten førte ikke frem. Intet nyttet, så kanskje satt ”skurkene” på den andre siden? Fullt navn på alle aktører Tore Sandberg satte i gang med gravingen og er ikke ferdig ennå selv om boken er kommet. En bok som dokumenterer og finner hull. Sandberg har nok vært en prøvelse for mange i sin jakt på dokumenter.

  Tidligere styreformann i DnB, Gerhard Heiberg, avsluttet et svarbrev i 1997 slik: ”Jeg gjør oppmerksom på at ytterligere henvendelser ikke kan påregnes besvart.” Tor Sandberg navngir alle aktører. Bankfolk, dommere og revisorer. Advokat Erik J. Sandene i bankens juridiske avdeling er en sentral aktør, idet han var medlem i samtlige bostyrer for Strandskogens familiemedlemmer og selskaper, han var også avviklingsstyrer for familiens spanske selskaper.

  Dommerfullmektig Mette Pettersen i Oslo skifterett i 1989 hadde for hånd påført noen kommentarer til Strandskogen-advokatens argumentasjon: ”Tøys, pisspreik, svada”. Morten Strandskogen fant det i mappen, signert og stemplet: ”Innlevert OS 28/4-89 MP”. - Det er gått noen måneder siden boken kom ut, og jeg regner med at jeg tar grovt nok i til at jeg vil måtte stilles til ansvar hvis jeg har bløffet om noe. Selv ville jeg ikke hatt slike beskyldninger hengende over meg hvis de ikke var sanne. Aktørene var lenge kjent med at jeg skrev på et bokmanus.
  Men jeg har ikke hørt noe fra noen, sa Tore Sandberg de fremmøtte på seminaret. Lytter til storbanken - Det norske bostyresystemet åpner for ren mafiavirksomhet. Retten har ikke reell kontroll. Vi ser forenklede bobehandlinger der de største er representert i bostyrene, som har all makt. Det er narrespill. Vidar Strandskogen med familie har vært i en hekseprosess der det har vært viktig for andre aktører å få frem mest mulig ufordelaktig gjennom en flom av påstander.

  Da det ble anbefalt oppnevnt en ubestridelig dyktig revisor med internasjonal erfaring for å gå gjennom Spania-prosjektet, ble det nedstemt. Strandskogen engasjerte så selv revisoren, og det statsautorisert revisor Egil Hokholt i Ernst & Young skrev er knusende lesning.
  Men banken har brukt en annen versjon i retten og fått medhold. Et ord fra storbanken ser ut til å holde for norsk rett, sa Tore Sandberg, som hadde Spania-opphold for å lete frem papirer som han legger frem i boken.

  - Tvangssalgene i leilighetsprosjektene var skjedd i strid med spansk lov, slo han fast.
  – Det var tatt noen grep for å øde verdier. Det eneste dokument fra bank/bostyre i Spania er en faks som gjelder leilighet nummer 70. Det viser seg at banken har levert et falskt dokument for oversettelse. Og det viste seg at auksjonarius i Spania hadde fått tilslag selv! Avslørte Sandberg.

  Boka forteller hva leilighetene ble solgt for. Revisor finner et ubetydelig underskudd i Bredo-kjeden. Men selskapene ble satt ute av spill.

  Ikke over likevel?
  Og det ble til de grader familien Strandskogen også. Deres betydelige antall eiendommer i Norge hadde ifølge Sandberg en antatt bruttoverdi på ca. 120 millioner kroner, summen av tinglyste heftelser skal ha vært 58 millioner. Nå har de ingenting. De har mistet villaen, barnas leiligheter på Ullern, en hytteeiendom og næringseiendommer i Lillestrøm og på Grefsen.
  - Vidar Strandskogen ble kastet ut av det siste han hadde igjen, en liten leilighet, og har siden tidvis vært uten fast bopel.
  Familien Strandskogen er ressurssterke personer.

  I februar var jeg med familiefaren til et møte vi fikk med direktøren for Kredittilsynet. Det ble ringt til banken, som svarte at den hadde dokumentasjon for varelageret i Bredo-kjeden, et opphørssalg i regi av bankansatte. Jeg spurte om Strandskogen enda en gang skal stoppes i et offentlig organ på grunn av en muntlig samtale som sa at alt var i orden.

  Resultatet ble at Strandskogen har levert en formell begjæring til Kredittilsynet, som nylig har krevd denne sentrale dokumentasjonen fremlagt. Så får vi se, da, om dokumentasjonen kommer, sa Tore Sandberg, som var eneste ikke-jurist på talerstolen i vårens kriminalpolitiske seminarrekke ved Universitetet i Oslo.

  Finnes ikke dokumentasjonen, er det lys i enden av tunnelen for familien Strandskogen. Da kan det økonomisk gå som i Liland-saken:
  Erstatning fra private aktører og fra Staten ved Oslo skifterett.

  Kommenterer ikke

  Advokatbladet tok kontakt med advokat Erik Johan Sandene i DnBs juridiske avdeling og ga ham anledning til å kommentere innholdet og beskyldninger mot ham i Tore Sandbergs bok ”Narrespill”.

  - Da tror jeg at jeg henviser deg til vår informasjonsdirektør, Jarl Veggan, var svaret.

  - Du ønsker ikke å kommentere noe selv?
  - Nei, sa Sandene.

  FME

  Kommentar: Det lyser av oppriktighet i all ferdsel hvor Tore Sanberg har deltatt. Denne oppriktighet som burde vært alle bankdirektørers store drøm å etterleve, hvor dommere og domsmenn, skifterett og menigmann blir totalt målløs når boken er ferdig.
  Det viser seg at det er på høy tid å sette disse korrupte skrankene til veggs en gang for alle?
  Nrk lyver så det renner, derfor ikke betal lisensen!

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 19. Jan. 2005 09:40:35 PM http:/www./landsforræderi.no